StoryEditorOCM
ForumDOMAĆE

Najuspješnije hrvatske tvrtke s čijim se dionicama najviše trgovalo, neke su imale stotine milijuna prihoda. Evo popisa!

Piše Jurica Brkljača/EKONOMSKI LAB
1. travnja 2024. - 23:44

Posljednjih tjedana kompanije listane na Zagrebačkoj burzi objavljuju financijske rezultate poslovanja za prošlu godinu. Neke su već objavile i revidirana financijska izvješća od strane neovisnih revizora, iako im je zakonski rok za predaju istih do kraja travnja. U nastavku ćemo kratko prikazati kako su poslovale neke od kompanija vodeći se Tablicom 1 u kojoj je prikazan popis 15 kompanija s čijim se dionicama najviše trgovalo u prošloj godini (napomena: Adris Grupa i Končar D&ST uz redovnu imaju i listanu povlaštenu dionicu, te se obje nalaze na popisu najtrgovanijih dionica u 2023.), piše Ekonomski lab

image

EKONOMSKI LAB

► Podravka d.d. (PODR)

Grupa Podravka je u 2023. ostvarila prihode od gotovo 714 milijuna eura, što je rast od 46,7 mil. eura ili 7,0% u odnosu na 2022., pri čemu su prihodi segmenta Prehrane rasli 31,5 mil. eura (+6,0%), dok su prihodi segmenta Farmaceutike rasli 15,2 mil. eura (+10,5%).

Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosila je 66,4 milijuna eura, što je rast od 35,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Normalizirana neto dobit nakon MI iznosila je 47,2 mil. eura i za 14,2% je viša u odnosu na 2022.

Plaće i primanja radnicima u 2023. povećane su dvaput (u srpnju i prosincu), i prosječno su veće za gotovo 19%.

U 2023. isplaćena je dividenda od 2,65 eura po dionici, što je 53% više nego godinu prije.

Podravka razvija prvi AI asistent u prehrambenoj industriji u regiji (SuperfoodChef-AI by Coolinarika) u partnerstvu vodeće regionalne IT kompanije Infobip te međunarodne digitalne agencije C3 Croatia – 01 Content & Technology (trenutno se nalazi u beta fazi razvoja).

► SPAN d.d. (SPAN)

Span Grupa je u 2023. ostvarila rast prihoda od prodaje za 30% u odnosu na 2022. te su isti iznosili 142,8 milijuna eura. Najveći rast bilježi segment upravljanja softverskom imovinom i licenciranja što je najvećim dijelom rezultat akvizicije društva GT Tarkvara. Udio prihoda koje Grupa ostvaruje na inozemnim tržištima čini 66% ukupnih prihoda.

Ukupni konsolidirani troškovi poslovanja narasli su za 31% u odnosu na 2022., a najveći generator rasta troškova bio je trošak prodane robe i usluga koji prati rast prihoda.

Rast troškova osoblja iznosi 25%, a rezultat je većeg broja zaposlenih: prosječan broj zaposlenih u Grupi u 2023. iznosi 834, dok je prethodne godine prosječan broj zaposlenih u Grupi iznosio 704.

Dobit nakon oporezivanja prije jednokratnih stavki Grupe smanjila se za 4,2 mil. eura, na 2,7 eura. Neto dobit nakon oporezivanja nakon jednokratnih stavki Grupe iznosila je 1,25 mil. eura, što je pad od 81% u odnosu na 2022.

► Valamar Riviera d.d. (RIVP)

U 2023. godini Valamar Grupi prihodi od prodaje porasli su za 14,5%, najvećim dijelom na krilima povećanih prosječnih cijena od 13,5% postignutih zbog prethodnih značajnih ulaganja u razvoj portfelja. Grupa je ostvarila 6,5 milijuna noćenja (+2,0% u odnosu na prošlu godinu) i poslovne prihode od 372,2 milijuna eura (+14,4% u odnosu na prošlu godinu).

Operativni troškovi porasli su za 11,4% na 250,5 milijuna eura, kao rezultat nastavka značajnih ulaganja u zaposlenike (troškovi rada porasli su za 17,8 milijuna eura ili 16,3% u odnosu na 2022. godinu) te znatno povećanih troškova hrane i ostalih troškova nabave zbog intenzivnih inflatornih pritisaka (troškovi održavanja, potrošni materijal, sitan inventar, tekstilna galanterija i dr.).

Neto dobit Grupe za 2023. godinu iznosi 33,7 milijuna eura i veća je za 58,2%, a neto dobit pripisana imateljima kapitala Matice iznosi 27 mil. eura i veća je za 37,7% u odnosu na 2022.

Valamar je objavio Politiku dividendi kojom će ubuduće ciljani dividendi prinos za dioničare iznositi približno 4% u odnosu na prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu u zadnjem tromjesečju prethodne poslovne godine. U Pozivu na Glavnu skupštinu Društva Uprava je dala prijedlog za isplatu ovogodišnje dividende u iznosu od 0,22 eura po dionici (dividenda bi trebala biti isplaćena svim dioničarima u svibnju 2024.).

► Zagrebačka banka d.d. (ZABA)

Grupa Zagrebačke banke ostvarila je 509 milijuna eura dobiti nakon oporezivanja u 2023. godini. Dobit je za 261 milijuna eura veća (+105,2%) u odnosu na 2022. godinu.

Poslovni prihodi iznose 959 milijuna eura i veći su za 258 milijuna eura (+36,8%). Neto prihod od kamata iznosi 688 milijuna eura i povećan je za 283 milijuna eura (+69,9%). Neto prihod od provizija i naknada iznosi 217 milijuna eura i povećan je za 10 milijuna eura (+4,8%). Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 54 milijuna eura i manji su za 35 milijuna eura (-39,3%), najvećim dijelom zbog manje dobiti iz trgovanja.

Troškovi poslovanja iznose 333 milijuna eura i veći su za 12 milijuna eura (+3,7%).

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 611 milijuna eura. Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 1 milijun eura i smanjeni su za 66 milijuna eura.

Imovina Grupe iznosi 24,6 milijardi eura i veća je za 932 milijuna eura (+3,9%).

Prijedlog Uprave Glavnoj skupštini dioničara je da se isplati dividenda od 1,40 eura po dionici, što pri trenutnim razinama cijene dionice predstavlja oko 7,7% dividendnog prinosa.

► HT D.D. (HT)

Prihodi HT Grupe su u 2023. porasli za 55,8 milijuna eura ili 5,7% na godišnjoj razini te su iznosili 1,04 milijarde eura.

Troškovi redovnog poslovanja narasli su u 2023. za 28,0 milijuna eura ili 4,8% što je najvećim dijelom rezultat većih materijalnih troškova (22,7 milijuna eura ili 7,3%), troškova zaposlenika (11,4 milijuna eura ili 7,6%) i vrijednosnih usklađenje imovine (3,6 milijuna eura ili 42,3%), dijelom ublaženo manjim ostalim troškovima (10,6 milijuna eura ili 8,2%) i većim prihodima na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga (0,8 milijuna eura ili 9,1%).

Prilagođena EBITDA AL u 2023. porasla je za 19,9 milijuna eura ili 5,3% na godišnjoj razini. Neto dobit nakon nekontrolirajućih udjela u 2023. porasla je za 45,0 milijuna eura ili 51,8% na godišnjoj razini. Rast je uglavnom posljedica poboljšane EBITDA-e, pozitivnog neto financijskog rezultata proizašlog iz povećanja kamatnih stopa te nekoliko neoperativnih čimbenika – umanjenja knjigovodstvene vrijednosti investicije u HT Mostar, kao i jednokratnih poreznih stavki koje su negativno utjecale na rezultat u 2022.

U 2023. zabilježeno je najveće ulaganje u povijesti HT-a u iznosu od 361,4 milijuna eura (+50,7% u odnosu na prošlu godinu).

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva isplatu dividende dioničarima u iznosu od 1,53 EUR po dionici, što pri trenutnim razinama cijene dionice predstavlja dividendni prinos od oko 5%.

► Adris Grupa (ADRS2)

Adris Grupa je u 2023. ostvarila ukupan prihod u iznosu od 983 milijuna eura, što je za 16 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Poslovni prihodi i prihodi od ugovora o osiguranju iznosili su 925 milijuna eura i za 14 posto su veći od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Konsolidirana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnog poslovanja iznosi 184 milijuna eura i šest posto je veća od prošlogodišnje. Izvještajna neto dobit za 2023. godinu iznosi 81,6 milijuna eura što predstavlja rast od jedan posto. Konsolidirana neto dobit iz redovnog poslovanja iznosi 96 milijuna eura i veća je za 20 posto od prošlogodišnje.

Neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 62 milijuna eura i, u usporedbi s prethodnom godinom, veća je za tri posto. Izvještajna neto dobit u 2023. godini pod utjecajem je jednokratnih stavki od čega najveći utjecaj imaju otpisi vezani za novi investicijski ciklus u turizmu.

U 2023. investirano je više od 110 milijuna eura te se krenulo s realizacijom ambicioznog investicijskog ciklusa u iznosu većem od 600 milijuna eura.

► ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. (ERNT)

U usporedbi s prethodnom godinom, prihodi od prodaje ERNT Grupe viši su 2,2% te iznose 304,2 milijuna eura, pri čemu je rast ostvaren na domaćem tržištu i u segmentu usluga za Ericsson, dok su prihodi na ostalim izvoznim tržištima niži od prošlogodišnjih. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 42,8%, usluge za Ericsson 46,6%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 10,6%.

Bruto dobit bilježi porast od 30,4% (na bruto dobit u 2022. godini utjecali su jednokratni troškovi raskida ugovora zbog geopolitičkih izazova i sankcija). Operativna dobit viša je 45,2% te iznosi 24,8 milijuna eura, dok je neto dobit viša 40,3% te iznosi 22,2 milijuna eura.

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle zajednički su predložili Glavnoj skupštini Društva usvajanje odluke o isplati redovne dividende u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredne dividende u iznosu od 5 eura po dionici, ukupno 15 eura, što pri trenutnim razinama cijene dionice predstavlja dividendni prinos od 7%.

► KONČAR – Elektroindustrija d.d. (KOEI)

Grupa KONČAR ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 915,6 milijuna eura, što je 190,3 milijuna eura ili 26,2% više od ostvarenog u 2022. Udio izvoza iznosi preko 65% ukupnih prihoda od prodaje, a izvoz u zemlje Europske unije ostvaren je u iznosu od 426 milijuna eura te čini 73% ukupno ostvarenog izvoza.

Izvještajna neto dobit ostvarena je u iznosu od 73,2 milijuna eura, što je 48,9% više od ostvarenja u 2022. (usprkos činjenici da je prošlogodišnji rezultat bio pod utjecajem visokog iznosa jednokratnih stavki). Normalizirana neto dobit iznosi 86 milijuna eura i dvostruko je veća u odnosu na ostvarenu u 2022. Normalizirana EBITDA iznosi 111,3 milijun eura i veća je za 83,8% od normalizirane EBITDA-e ostvarene 2022. godine.

Ukupno je u 2023. ugovoreno novih poslova u iznosu od 1,3 milijarde eura (u 2022. ugovoren je iznos od 848,5 milijuna eura). Omjer ugovorenih i realiziranih poslova (book-to bill ratio) iznosi 1,5.

Stanje otvorenih obveza (backlog) iznosi 1,42 milijarde eura, a knjiga ugovora puni se i za 2025. godinu za koju su već ugovoreni novi poslovi u iznosu od ukupno 465,2 milijuna eura.

► ATLANTIC GRUPA d.d. (ATGR)

Atlantic Grupa je u 2023. zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 973,9 milijuna eura, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 15,1 posto. Najveći rast ostvarila su Strateška poslovna područja Slatko i slano (26,3 posto) te Pića (18,6 posto), koja su uz vrijednosni ostvarila i značajan količinski rast prodaje. Dvoznamenkasti rast bilježe i poslovno područje Donat s 12,5 posto te ljekarničko poslovanje s 12,2 posto rasta.

U ukupnoj prodaji Atlantic Grupe vlastiti brendovi čine 62 posto, ljekarničko poslovanje 9 posto, dok principalski brendovi sudjeluju s 29 posto prihoda od prodaje. S 200 milijuna eura tj. udjelom od 20,5 posto u ukupnom prihodu od prodaje, Kava se ističe kao najveća pojedinačna kategorija.

U 2023. EBITDA iznosi 86,6 milijuna eura, čime je ostvaren značajan rast od 13,3% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno rast od 8,9% ukoliko se isključi utjecaj jednokratnih stavki. Neto dobit porasla je 20,0 posto i iznosi 31,2 milijuna eura. Normalizirana neto dobit bilježi rast od 9,2%.

► KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. (KODT)

Konsolidirani poslovni prihodi grupe Končar D&ST u 2023. iznosili su 351,4 mil. eura (u 2022.: 260 mil. eura), što je rast od 35% u odnosu na 2022.

U 2023. ostvarena je dobit prije oporezivanja od 69,8 mil. eura, što je rast od 183% u odnosu na 2022. kada je iznosila 24,7 mil. eura. Neto dobit iznosi 57,9 mil. eura i veća je za 150% u odnosu na 2022.

U 2023. ugovoreni poslovi iznose 678 mil. eura, što je rast od 92% u odnosu na 2022. kada su iznosili 353 mil. eura. Na dan 31.12.2023. godine stanje ugovorenih poslova (backlog) iznosi 623 mil. eura, što je rast od 116% u odnosu na isti dan prethodne godine.

Omjer ugovorenih i realiziranih poslova (book-to bill ratio) iznosi 1,94 (2022.: 1,39).

►►►Detaljnije revidirane i nerevidirane godišnje izvještaje za sve gore navedene kompanije pronađite OVDJE.

Iz ovog kratkog pregleda poslovanja kompanija u prošloj godini vidljivo je da su kompanije na Zagrebačkoj burzi nastavile s dobrim poslovanjem, stoga ne čudi što je dionički indeks CROBEX prošle godine porastao za 28 posto (s uključenim dividendama gotovo 33 posto) i tako drugu godinu zaredom nadmašio čak i S&P 500 indeks. U Tablici 2 vidimo kako je čak 14 od 15 kompanija s čijim se dionicama najviše trgovalo u prošloj godini, povećalo prihode od prodaje u 2023. u odnosu na 2022. i to za prosječno 19% (medijalno povećanje 15%). Neto dobit povećana je u 11 od 15 kompanija i to za prosječno 57% (medijalno povećanje 40%).

image

EKONOMSKI LAB

Banke su ostvarile veliki rast dobiti uslijed rasta neto kamatnih prihoda (najvećim dijelom uslijed rasta kamatnih stopa na depozite držane kod središnje banke). Kompanije iz prehrambenog sektora povećale su profitabilnost uslijed bržeg rasta prihoda (rast cijena i volumena uslijed dobre osobne potrošnje) od rasta troškova. Turističke kompanije zabilježile su dvoznamenkasti rast prihoda, no kod većine su troškovi rasli još i više pa je profitabilnost poslovanja bila manja, no lider industrije Valamar je ostvario značajan rast dobiti. Najbolje je prošao industrijski sektor predvođen sastavnicama iz Končar grupe, a najviše se istaknuo Končar D&ST koji je zabilježio veliki rast neto dobiti uslijed velike globalne potražnje za transformatorima (koji postaju usko grlo tzv. "zelene energetske tranzicije" i ulaganja u AI, stoga i nikad ranije viđeni backlog). S druge strane, Atlantska plovidba je zabilježila neto gubitak uslijed negativnih kretanja u cikličkoj brodarskoj industriji, dok je SPAN-u pala profitabilnost uslijed znatnog rasta troškova osoblja.

Sveukupno gledano, ulagači na domaćem tržištu kapitala mogu biti zadovoljni rezultatima poslovanja kompanija u prošloj godini, a što se reflektiralo i na kretanju cijena dionica u 2023. te u dosadašnjem dijelu 2024. Već za mjesec dana počet će objava rezultata poslovanja za prvo tromjesečje ove godine, a s obzirom na relativno dobra makroekonomska kretanja u prva dva mjeseca 2024., za očekivati je nastavak dobrog poslovanja kompanija listanih na Zagrebačkoj burzi.

13. travanj 2024 15:47