StoryEditor
KalelargaJAVNI POZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE ZADRA

Do 27. siječnja rok za prijavu sufinanciranja događaja za turiste u 2020. godini

Piše M.K.
13. siječnja 2020. - 21:00
jesen_turisti4-011019

Turistička zajednica grada Zadra raspisala je javni poziv za sufinanciranje manifestacija u 2020. godini značajnih za turističku i kulturnu ponudu grada Zadra. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Turističke zajednice grada Zadra za događanja na području grada Zadra od značaja za turističku, kulturnu, gastronomsku, sportsku i ostalu ponudu kao motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju boravka turista i obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Zadra, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, promocija grada Zadra u zemlji i inozemstvu, jačanje snage brenda Zadra kao turističke destinacije i doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Zadra.

Za sufinanciranje manifestacija mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: trgovačka društva, obrti, udruge, sportski klubovi, umjetničke organizacije, kulturne i druge javne ustanove. Kriteriji za donošenje odluke o sufinanciranju manifestacija su vrijeme i mjesto održavanja manifestacija, sadržaj i kvaliteta događanja, sveobuhvatnost manifestacija, broj sudionika i posjetitelja-turista, originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta, tradicija održavanja manifestacije-održivost – dugoročni učinci, zastupljenost u domaćim i stranim medijima, izvori financiranja manifestacija, odnosno njihovo sufinanciranje i od strane drugih subjekata.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2020. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to za: najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) nabava radnog-potrošnog materijala vezanog za organizaciju, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezano za organizaciju, troškove smještaja, putne troškove te honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge opravdane troškove neposredne organizacije događaja.

Javnim pozivom neće se sufinancirati projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade), izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, izdavačka djelatnost i suveniri te izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.), svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja, manifestacije koje se isključivo odnose na jednokratno održavanje kao konferencije, okrugli stolovi, seminari, proslave obljetnica, izleti i hodočašća - stoji u javnom pozivu.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Turistički ured zaključno s danom 27. siječnja 2020. (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 27. siječnja 2020. godine) na adresu Turistička zajednica grada Zadra, Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar, s naznakom „Prijave za sufinanciranje manifestacija 2020.“

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava za događanja po organizatoru bit će objavljen na internetskim stranicama TZGZ ( www.zadar.travel) najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke Turističkog vijeća o odabiru događanja i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

Izdvojeno

11. srpanj 2020 16:04