StoryEditorOCM
KalelargaJAVNE PONUDE

Država prodaje 307.316 kvadratnih metara zemljišta u Lukoranu na otoku Ugljanu za početnih 79,8 milijuna kuna

Piše Mišel Kalajžić
20. svibnja 2021. - 17:08
Zagreb, 200521. NSK,Hrvatske Bratske Zajednice. Sjednica Vlade RH. Na fotografiji: Andrej Plenkovic i Marko Milic.Damjan Tadic/Cropix

Državna nekretnina u Lukoranu na otoku Ugljanu ide u prodaju za početnih 79,8 milijuna kuna, odlučila je u četvrtak Vlada.

Ovom odlukom pokreće se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lukoran, označenih kao k.č.br. 1234/30, pašnjak površine 94.473 m²  i k.č.br. 1889/11, pašnjak površine 212.843 m², ukupne površine 307.316 m², upisanih u z.k.ul. 2709.

Nekretnine će se prodati javnim prikupljanjem ponuda, o čemu će se objaviti oglas u jednom od visoko tiražnih dnevnih listova, na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore.

U oglasu iz stavka 1. ove točke potrebno je objaviti i podatak  da  se čestice zemljišta iz članka 1. ove Odluke, prema Prostornom planu uređenja Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“, br. 04/05., 04/07., 06/10., 02/12., 07/12. i 01/19.), Urbanističkom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak – Šumljak“ („Službeni glasnik Općine Preko“, br. 02/08.) i Detaljnom planu uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak – Šumljak“ („Službeni glasnik Općine Preko“, br. 02/08.) nalaze unutar granica područja za razvoj i uređenje prostora izvan naselja, ugostiteljsko-turističke namjene, najvećim dijelom unutar zone hotela – T1 i zone turističko naselje – T2, a manjim dijelom unutar zone zaštitnih zelenih površina – Z, zone športa i rekreacije – R2, zone lungomare – obalne šetnice, zone turističkog naselja bez smještajnih kapaciteta, zone infrastrukturnih sustava – IS i zone privez/kopneni dio – L1.

Za nekretnine ukupne površine  zemljišta od 307.316 m²,  početna cijena iznosi 79.820.000 kuna. Za provedbu odluke zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Koncesija Kali tuna

Vlada je donijela i odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave 19. siječnja 2021. godine i ponudi otvorenoj na Javnom otvaranju ponuda za dodjelu koncesije, održanom 22. veljače 2021. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske daje trgovačkom društvu KALI TUNA d.o.o. za ulov, uzgoj i preradu ribe iz Kali, ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti na lokaciji između otočića Fulija i Kudica u akvatoriju Iškog kanala.

01. lipanj 2023 10:46