StoryEditorOCM
KalelargaKAMO S POKOJNICIMA?

Gradonačelnik Obrovca Ante Župan: "Ne možemo proširiti groblje, jer je to zemljište u vlasništvu obitelji Desnica. Parcele treba od njih kupiti!"

Piše L. Burčul
29. prosinca 2021. - 11:07

- Predlažem da se za sanaciju groblja u Obrovcu izdvoji više sredstava nego što je u proračunu za 2022. godinu predviđeno. Iznos od predviđenih 300 tisuća kuna treba povećati na 1,5 milijuna kuna; to se lako preraspodjeli sa stavke programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture – rekao je na sjednici Gradskog vijeća Obrovca Marko Klanac (HSLS), stavljajući svoj prijedlog kao amandman prije usvajanja proračuna za 2022. godinu, „teškog“ 92 milijuna kuna.  

- Milijun i pol kuna nije pretjeran iznos za uređenje groblja u Obrovcu – složio se gradonačelnik Ante Župan (HDZ).

- Ali, ključno pitanje je proširenje groblja. Tu mi ne možemo ništa, dok se ne dogovorimo s obitelji Desnica. Zemlja na kojoj bi se trebalo proširiti Gradsko groblje je u njihovom vlasništvu. S obitelji Desnica smo u kontaktu i tijesno surađujemo – rekao je Župan.

- Nikoga tu ne možemo zakopati dok to zemljište ne kupimo od obitelji Desnica – zaključio je Župan.

Osim sanacije groblja u Obrovcu, vijećnik Klanac je amandmanom predlagao i da se sredstva za izgradnju groblja u Kruševu povećaju s predviđenih pola milijuna kuna na 1,5 milijuna kuna u proračunu za 2022. Njegov je amandman obuhvatio i još dva groblja koja u proračunu uopće nisu predviđena: umjesto nula kuna, prema Klancu, za groblje u Zelengradu treba predvidjeti pola milijuna kuna, kao i za groblje u Karinu za čije uređenje Klanac predlaže izdvojiti 300 tisuća kuna.

- O groblju u Zelengradu možemo razgovarati kada budemo imali slijedeći rebalans proračuna. Tamo postoji nedostatak prostora. A u Karinu smo izgradili groblje, kompletno. Tamo imamo i viška grobnica – rekao je gradonačelnik Ante Župan.

Amandmani vijećnika Klanca nisu prošli na glasanju, pa iznosi za sanaciju groblja u Obrovcu i Kruševu ostaju prema predviđenom proračunu (300 i 500 tisuća kuna).

06. lipanj 2023 19:18