StoryEditorOCM
KalelargaKRIZA OPASNO NAGRIZA

Gradski proračun zbog pandemije koronavirusa manji za 30 milijuna kuna

Piše Iva Ivanac
8. srpnja 2020. - 14:56

Pročelnik UO za financije Ivan Mijolović predstavio je na kolegiju gradonačelnika prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Grada za 2020. godinu, točnije rebalans proračuna.  

- Kao što smo već dosad upoznati, zbog pandemije koronavirusa, došlo je do bitnih odstupanja u odnosu na planirani proračun za 2020. godinu, odmah na početku istaknuo je pročelnik Mijolović dodajući kako su promjene zbog pandemije bile nužne.

Planirani ukupni prihodi i primitci za 2020. godinu bili su 724 milijuna kuna, a prvim rebalansom za 2020. godinu planirani proračun iznosi 693 milijuna kuna što znači da je proračun srezan za 30,2 milijuna kuna. 

Prihodi poslovanja smanjuju se za 41 milijun kuna (smanjenje za 6,39%) i sada iznose 606 milijuna, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne mijenjaju drastično i iznose 19 milijuna kuna. Primici od financijske imovine rebalansom proračuna se povećavaju za 11 milijuna i sada novi plan iznosi 67 milijuna kuna. 

Vrste prihoda koje čine najveće smanjenje su prihodi od poreza na dobit čije je smanjenje 15 milijuna kuna, prihodi od imovine koji se umanjuju za 10 milijuna kuna, a prihodi od pristojbi se smanjuju za 15 milijuna kuna. 

20. srpanj 2024 23:56