StoryEditorOCM
KalelargaSJEDNICA HANFE

Tankerskoj plovidbi odobrena ponuda za preuzimanje dionica Turisthotela! Ipak se provjerava sumnja na objavu povlaštenih informacija...

Piše zADARSKI.HR
10. ožujka 2023. - 17:30

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na održanoj sjednici donijelo je rješenje kojim se društvu Tankerska plovidba odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Turisthotel. Cijena koju se Tankerska plovidba u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 610,53 EUR za svaku redovnu dionicu Turisthotela.

Prosječna cijena dionice Turisthotela u posljednja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude iznosila je 581,59 EUR, a najviša cijena po kojoj je Tankerska Plovidba stjecala dionice je iznosila 610,53 pa je ista cijena izražena u ponudi u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hanfi su također dostavljeni i dokazi da je Tankerska plovidba izdvojila novčana sredstva za kupnju dionica Turisthotela od svih dioničara koji tijekom ponude iskažu interes za prodajom svojih dionica po navedenoj cijeni.

Obveza objavljivanja ponude prema svim dioničarima nastala je 18. siječnja 2023. kada je prethodnim sklapanjem ugovora s pojedinim malim dioničarima, Tankerska plovidba stekla više od 53.000 redovnih dionica odnosno 14,61% udjela uslijed čega je to društvo povećalo svoj udio Turisthotela u temeljnom kapitalu na 39,34%.

U postupku utvrđivanja najviše cijene dionice, zatražena su očitovanja Tankerske plovidbe, Turishotela i investicijskog savjetnika - društva Interkapital vrijednosni papiri kako bi se utvrdile činjenice povezane s naknadama koje su bile eventualno bile predmetom posljednjih ugovora o kupoprodaji dionica između ugovornih strana. Konkretno, Hanfa je tražila informacije o tome je li, kada i pod kojim uvjetima određenim prenositeljima dionica pored ugovorene kupoprodajne cijene ponuđena i kompenzacija odnosno dodatna naknada za dionice Turisthotela, u čemu se sastojala takva naknada (novčani iznos, vrijednosni papiri ili nešto treće), ako su kao dodatna naknada ponuđeni vrijednosni papiri – kome je ponuđena takva naknada, jesu li pregovori rezultirali sporazumom/ugovorom, kada je sklopljen i od čega se sastojao te jesu li već izdani vrijednosni papiri ili će se tek izdati.

Iz očitovanja stoji da su postojali prijedlozi o naknadama koje pojedini dioničari s kojima je sklopljen ugovor u konačnici nisu prihvatili, niti je s njima pojedinačno sklopljen dodatni sporazum koji bi to regulirao. Izvršene su i provjere transakcija po računima otvorenim u kreditnim institucijama i utvrđeno je da osim iznosa kupoprodajne cijene (od 610,53 EUR) po dionici, prodavateljima nije isplaćen nikakav drugi iznos kao eventualno dodatna naknada.

Stoga je u okvirima ovog postupka utvrđeno da će s utvrđenom cijenom iz ponude za preuzimanje svi dioničari biti u jednakopravnom položaju. U trenutku objave ponude, svi preostali dioničari će samostalno donijeti investicijsku odluku žele li prihvatiti ponudu Tankerske plovidbe ili ostati dioničari Turisthotela.

S obzirom da je Turisthotel prijavio sumnju na objavu povlaštenih informacija putem elektronskih poruka, Hanfa izričito u okvirima svojih ovlasti o tome provodi dodatni nadzorni postupak koji će utvrditi je li u tim porukama iznesena povlaštena informacija kako je definira Ureda o zlouporabi tržišta. Taj postupak neće imati utjecaj na odluku iz ovog rješenja.

Uzimajući u obzir dosadašnju javnu komunikaciju predstavnika Turisthotela i Tankerske plovidbe te pojedinih dioničara, Hanfa je dodatno uputila dopise objema društvima da se tijekom trajanja ponude za preuzimanje pridržavaju odredbi ZPDD-a povezanih s javnim izražavanjem komentara i mišljenja, kako bi se svim ostalim ulagačima omogućilo da samostalno i razborito donesu vlastitu investicijsku odluku.

05. ožujak 2024 13:03