StoryEditorOCM
KalelargaNOVI MOMENT

Iz Grada Zadra stiže novi odgovor na Radetinu reagiranje: evo što kaže projektant stambene zgrade kod bivšeg SAS-a

Piše zadarski.hr
21. svibnja 2024. - 16:31

Nakon zadnjeg istupa Daniela Radete na temu (ne)legalnosti dozvole izdane za stambenu zgradu u Teslinoj ulici kod bivšeg SAS-a, opet smo dobili reakciju iz Grada Zadra koju prenosimo u cijelosti.

Podsjetimo, detaljno objašnjenje dipl.ing. Mile Vukšića, koji je u ime Grada Zadra potpisao građevinsku dozvolu, i po kojem je sve napravljeno u skladu sa zakonom, nije zadovoljilo Radetu koji i nadalje sumnja u manipulacije s prostornom dokumentacijom. Njegove su sumnje ujedno poruka da uvjeti koje je postavio gradonačelniku za SDP-ovu podršku gradskom proračunu, nisu ispunjeni. 

„Po Zakonu o gradnji ovlašteni projektanti dužni su dati izjave da su ti projekti izrađeni u skladu s važećim prostornim planom. Tako je u privitku idejnog projekta za lokacijsku dozvolu u ovom predmetu dostavljena izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima oznake G 13-I/19, od ožujka 2019. godine. Izjava je izdana po ovlaštenom projektantu Ivi Radiću, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3077.

Nadalje, na napise u novinama u svezi predmetne dozvole dana 24. travnja 2024. godine očitovao se glavni projektant Siniša Mandić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1207. U očitovanju vezanom uz gradnju na k.č. 3099/12 k.o. Zadar dao je sljedeće očitovanje:

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu zone SS-SV. Iz grafičkog dijela prostornog plana može se zaključiti da je zona SV namijenjena urbanističkom uređenju obuhvata tvornice SAS.

Također, ističe kako se predmetna čestica nalazi van obuhvata tvornice SAS, kako grafičkim dijelom prostornog plana nisu razgraničene zone SS i SV te kako predmetna čestica veličinom i smještajem zadovoljava uvjete zone SS projektom te su predmetna čestica i pripadajuća građevina riješene sukladno uvjetima zone SS.”

20. srpanj 2024 03:51