StoryEditorOCM
KalelargaFINANCIJE

Opća bolnica Zadar objavila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, ukupan dospjeli dug je najmanji u posljednjih 20 godina

Piše Zadarski.hr
8. travnja 2024. - 21:22

Upravno vijeće Opće bolnice Zadar donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana i Izvješća o poslovanju  za 2023. godinu. Sastavni dio Izvješća predstavlja i Izvješće o radu za 2023. godinu te obrasci temeljnih financijskih izvješća za 2023. godinu.

Opća bolnica Zadar je tijekom 2023. godine nastavila poslovati prilagođavajući se novim uvjetima, a ujedno nastavljajući pružati dostupnu i kvalitetnu javnozdravstvenu zaštitu.

Poslovanje tijekom 2022. godine obilježila je opća inflacija uzrokovana globalnom svjetskom krizom koja se tada odrazila ponajviše na porast cijena energenata, prehrambenih artikala, uredskog materijala i elektronike. U 2023. godini inflacija se odrazila i na cijene potrošnog medicinskog materijala, medicinskih uređaja te gotovo svih uslužnih djelatnosti, koje su, unatoč mjerama Vlade i reformi zdravstva u vidu provedbe objedinjenih nabava, rasle. Sve navedeno, usprkos dobrim mikro i makroekonomskim mjerama usmjerenim na racionalizaciju i stabilizaciju poslovanja, doprinijelo je značajnom rastu materijalnih rashoda u redovitom poslovanju. Osim materijalnih rashoda, poglavito zbog mjera Vlade i povećanja radničkih prava u 2023. godini, bilježi se i značajan rast rashoda za zaposlene.

Tijekom 2023. godine ostvareni su i značajno veći prihodi u odnosu na 2022. godinu, u najvećoj mjeri radi povećanog obujma i programa rada, bolje naplate odrađenog posla od strane HZZO-a, bolje turističke sezone, namjenskih pomoći iz Državnog proračuna i značajnijih prihoda od EU projekata.

Utjecaj na prihodnu stranu je bio značajniji te je anuliralo utjecaj na rashodovnoj strani i u konačnici rezultiralo da Opća bolnica Zadar u svojim poslovnim knjigama za 2023. godinu bilježi ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.470.692,40 EUR.

Višak prihoda nad rashodima je u konačnici prouzročio značajno poboljšanje tekuće likvidnosti i solventnosti te smanjenje dospjelih obveza u odnosu na stanje 31.12.2022. godine za 2.174.662,00 EUR tj. za 72,57 %.

Osim svega navedenog bitno je napomenuti kako je 2023. godina bila rekordna što se tiče kapitalnih investicija, ali i gotovo svih naturalnih pokazatelja te pokazatelja kvalitete i učinkovitosti (KPI i QI).

Usvojena Izvješća su dostupna na web stranici bolnice putem poveznice: https://www.bolnica-zadar.hr/aktualnosti/financijski-plan-i-izvjesca

image
Opća bolnica Zadar
image
Opća bolnica Zadar
22. lipanj 2024 04:46