StoryEditor
KalelargaODLUKA SA ZATVORENE SJEDNICE

Rektoricu Dijanu Vican Vlada predlaže za predsjednicu Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Piše Zadarski.hr
7. travnja 2017. - 12:31
promocija_sveuciliste1-121116

Radi isteka mandata, Vlada je Hrvatskome saboru uputila na donošenje prijedlog o razrješenju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. To su prof. dr. sc. Mile Đelalija, prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, prof. dr. sc. Damir Markulak, prof. dr. sc. Ljiljana Pintar, prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić, prof. dr. sc. Damir Ježek, dr. sc. Slavko Perica i Andrea Mešanović.

Za novu predsjednicu i članove Upravnoga vijeća Agencije, od kojih predsjednika i dva člana predlaže Vlada Republike Hrvatske, a po jednog Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, nacionalno vijeće nadležno za znanost, nacionalno vijeće nadležno za visoko obrazovanje, te Hrvatski studentski zbor. Predloženi su: prof. dr. sc. Dijana Vican, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, prof. dr. sc. Branko Matulić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, prof. dr. sc. Gordana Rusak, prof. dr. sc. Marko Petrak i Matej Boras.

item - id = 479188
related id = 0 -> 1143699
related id = 1 -> 1142373
27. studeni 2021 06:41