StoryEditor
PromoMARINA DUJMOVIĆ VUKOVIĆ, RAVNATELJICA ZADRA NOVE

Projekt "Zadra nova za vas" vrijedan je 33 milijuna kuna s 85 posto nepovratnih sredstava

Piše Matea Gugić
8. kolovoza 2019. - 16:36
zup1

Agencija Zadra Nova stekla je sad već višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, a nedavno je postala i regionalni koordinator. Zadatak im je obavljati poslove od javnog interesa s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Razgovarali smo s Marinom Dujmović Vuković, ravnateljicom Zadra Nove, što to zapravo znači, koji su sve projekti do sada provedeni te koji su planovi za budućnost.
Kraju se približava sedmogodišnje financijsko razdoblje EU-a. Što nam donose nova pravila oko financiranja projekata sredstvima EU-a?
– Još uvijek nisu raspisani svi javni pozivi iz trenutačne financijske perspektive, očekuje nas zato otvaranje novih javnih poziva, a time i veći broj projektnih prijava za pripremanje. Paralelno traju i pripreme za novu financijsku perspektivu, koja će imati malo drukčiji pristup. Na razini Unije novom kohezijskom politikom resursi će se usmjeriti na pet prioriteta ulaganja, od kojih svakako ističem prioritet Europa bliže građanima, koji je usmjeren na podupiranje lokalnih strategija razvoja i održivog urbanog razvoja diljem EU-a.

Potreba je puno

Postoje li već sad prepoznati projekti koji su potencijalni kandidati za financiranje u nadolazećem razdoblju?
– Na području cijele Zadarske županije postoje brojne vrijedne i važne projektne ideje za koje lokalne sredine nemaju novca u vlastitim proračunima, a na nama je da im pomognemo kako bi ih osigurali kroz fondove EU-a, pa to i radimo. Puno je potreba – od mreža vodoopskrbe i kanalizacije, povezivanja otoka s kopnom i međusobno, do još bolje zaštite i valorizacije kulturne baštine.
Što jedinice lokalne samouprave mogu učiniti već sada?
– Prvi korak je da sami prepoznaju potrebe u svojoj sredini, idući korak je da nama u Agenciju dostave svoje ideje, te ih unesu u Središnji elektronički registar razvojnih projekata pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a. Zadra Nova je na raspolaganju svim javnopravnim tijelima za pomoć u pronalasku izvora financiranja novcem EU-a, oblikovanju projektnih prijava i kasnije u provedbi samog projekta.
Može li se podvući crta i brojčano prikazati višegodišnje iskustvo Agencije u pripremi i provedbi EU projekata?
– Zadra Nova je dosad, kao nositelj ili partner, provela više od 60 projekata, a tome treba pridodati i projekte koje je Agencija pripremala ili za koje je pružala tehničku pomoć u provedbi bez uloge partnera. To je onda više od 100 projekata. Uz to trenutačno provodimo 20 projekata te pružamo tehničku pomoć u pripremi i provedbi za još toliko projekata. Treba ipak dodati kako Agencija obavlja puno širi posao od toga. Spomenimo samo rad na izradi strateških dokumenata, od županijske razvojne strategije, preko sektorskih strateških dokumenata ili onih na razini općina i gradova.

Nova zapošljavanja

Često se čuje na nacionalnoj razini kako nedostaje kadra za pripremu i provedbu EU projekata. Suočava li se i Agencija s tim problemom?
– Višegodišnje iskustvo jača naše kapacitete, a svaki nedostatak može se smanjiti dobrim planiranjem ljudskih potencijala. Agencija iz godine u godinu bilježi porast broja zaposlenika, no ta nova zapošljavanja nisu na trošak proračuna osnivača, nego su sredstva za plaće djelatnika osigurana iz EU proračuna kroz projekte koje provodimo. Sredstva za rad osigurana su i za budućnost, naime Agenciji je nedavno odobren projekt "Zadra Nova za vas".
Koje su aktivnosti i očekivani rezultati projekta "Zadra Nova za vas"?
– Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova pružanjem potpore potencijalnim i postojećim korisnicima, i to u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Vjerujemo kako ćemo provedbom ovog projekta pozitivno utjecati na razvoj Zadarske županije, što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata.
Koja je vrijednost projekta?
– Ukupna vrijednost ovog projekta je više od 33 milijuna kuna, od toga je 85 posto nepovratnih sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Energetska obnova

I sami ste prije spomenuli kako je Zadra Nova realizirala brojne projekta. Možete li istaknuti neke od njih?
– Ponosni smo na rezultate svog rada koji se vide po cijeloj županiji. Spomenimo samo izgradnju i opremanje dnevnih bolnica OB-a Zadar, coworking prostore, unaprjeđenje zdravstvene zaštite, energetsku obnovu škola, poboljšanje turističke infrastrukture, zatim uređenje Kneževe i Providurove plače, zadarskih Bedema. Ali uz te vidljive infrastrukturne projekte, puno je tu i onih oku manje vidljivih, ali isto važnih projekata.
Zadra Nova je i aktivan sudionik u projektu regionalnih centara kompetentnosti.
– Agencija je najprije prošle godine pripremila razvojne planove na temelju kojih su dvije zadarske srednje škole postale regionalni centri kompetentnosti – Medicinska škola Ante Kuzmanića u sektoru zdravstva i Srednja strukovna škola Vice Vlatkovića u sektoru strojarstva. Sad je u tijeku priprema projektnih prijava kojima će se unaprijediti infrastrukturni uvjeti, unaprijediti postojeći i izraditi novi programi obrazovanja i osposobljavanja te će se nabaviti oprema.
Nedavno je raspisan javni poziv za sredstva koje je Grad Zadar osigurao kroz ITU mehanizam. Sudjeluje li Zadra Nova i u tom procesu?
– Da, Agencija pruža tehničku i stručnu pomoć zainteresiranim prijaviteljima u oblikovanju njihovih projektnih prijava u skladu s natječajnom dokumentacijom.
Novi ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić najavio je kako će nastojati dodatno ubrzati procese raspisivanja natječaja i ugovaranja projekata. Kako to utječe na rad Zadra Nove?
– U razdoblju koje je pred nama još veći naglasak moramo staviti na razvoj otoka, što je i na nacionalnoj razini prepoznato kao strateško pitanje. Želimo da svaka općina, grad, javna ustanova i tvrtka znaju da im je Zadra Nova na raspolaganju za pomoć u pripremi i provedbi EU projekata.

 

#ZADRA NOVA#MARINA VUKOVIĆ DUJMOVIĆ

Izdvojeno

03. srpanj 2020 18:36