StoryEditorOCM
RegionalPAŽANI EUROPSKIM NOVCEM GRADE INFRASTRUKTURU

Izgradili sustav odvodnje i dio vodovodne mreže

Piše Zadarski.hr
23. kolovoza 2017. - 16:58
41194495

Na temelju objavljenog Poziva na dostavu prijedloga projekta broj EN.2.1.17. Financiranje provedbe investicijskih projekta koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe /odvodnje u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 (OPZO 2007-2013), odobrena su dva projekta Komunalnog društva Pag d.o.o. „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena i "Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin".

Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1, Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 i Komunalno društvo Pag d.o.o. kao Korisnik projekta potpisali su 5.rujna 2016. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u korist Komunalnog društva Pag d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena“ iznosi 10.350.122,64 HRK od čega sredstva Europske unije iznose maksimalno 5.754.852,12 HRK odnosno 70% iznosa prihvatljivih troškova.

Realizacijom projekta doprinijeli smo očuvanju prirode , zaštiti vodnih resursa i očuvanju biološke raznolikosti otoka.

Izgrađeno je preko 3.600 metara gravitacijskog cjevovoda, crpna stanica te popratna infrastruktura koji je pridonijela zaštiti zdravlja ljudi, budući da se predio grada nalazi uz samu obalu u neposrednoj blizini gradske plaže, ljekovitog blata i Solina te je znatno podignuta kvaliteta života.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin"“ iznosi 14.203.587,41 HRK od čega sredstva Europske unije iznose maksimalno 7.893.591,43 HRK odnosno 70 posto iznosa prihvatljivih troškova.

Ovime je izgrađeno 5.384 metara novog vodovodnog cjevovoda , dvije nove vodospreme i jedna crpna stanica.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava od iznimne je važnosti za život na otoku. Proširenjem vodoopskrbnog sustava omogućit će se da pitka voda dođe do svih stanovnika otoka na područja Grada Paga. Realizacijom ovog projekta omogućen je preduvjet za izgradnju vodoopskrbne mreže u naselju Proboj, a otvorena su vrata razvoju turističkih zona predviđenih prostorno – planskom dokumentacijom.

28. ožujak 2023 14:48