StoryEditor
RegionalRADOVI U VRSIMA

Kreće sanacija pokosa nerazvrstane ceste prema plaži "Ričina"

Piše Toni Perinić
3. veljače 2021. - 11:59
TZ Vrsi

Jedna od omiljenih obiteljska plaža u Zadarskoj županiji, Vrška Ričina uskoro će zablistati novim sjajem. Kroz nekoliko dana započinje sanacija pokosa nerazvrstane ceste koja vodi duž plaže. Postojeća cesta široka je od 3 do 3,5 metra ovisno o položaju te djelovanju erozije tla, a upravo je osipanje pijeska i erozija uzrokovana slivnim vodama najznačajniji problem zbog kojeg se započinje cjelovita i efikasna rekonstrukcija. Nasip će se izvesti tako da se građevinski može uklopiti u planiranu cestu prema Prostornom planu uređenja Općine Vrsi.

- Sanacija i uređenje pokosa nerazvrstane ceste “Ričina” samo je početak rekonstrukcije plaže koja je u ljetnim danima omiljena među obiteljima s djecom zbog čistog mora i pijeska. Kroz dogledno vrijeme planiramo uređenje pristupnih puteva i biciklističkih staza te opremanje plaže sa sadržajem za šport i rekreaciju, navodi Općinski načelnik Luka Perinić.

Postojeći tamponirani put vodi od centra naselja prema plaži i na jednom dijelu prolazi uz prirodnu plitku plažu. Valja napomenuti kako je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdao pozitivno rješenje to jest planirani zahvat je prihvatljiv za ekološku mrežu.

- Radovi obuhvaćaju nasipanje, razastiranje i po potrebi vlaženje te planiranje materijala u nasipu prema odredbama projekta. Za materijal nasipa koristit će se kameni materijal gdje se slojevi izvode u debljini 30-40 cm. Pokosi nasipa izvesti će se u nagibu 1:1.5., stoji u glavnom projektu kojeg je izradio projektant Damir Mandra, ovlašteni inženjer građevinarstva.

U Općini Vrsi neprestano se radi na novim razvojnim i strategijskim projektima koji su od iznimnog značaja za domaće stanovništvo te razvoj i napredak turizma. Podsjetimo, nedavno je izrađena strategija razvoja Općine Vrsi od 2021. do 2027. godine prema kojoj se u navedenom razdoblju planiraju kvalitetni projekti među kojima je i digitalizacija javne uprave te kreiranje raznih multimedijskih sadržaja.

26. srpanj 2021 23:54