StoryEditor
RegionalOPĆINA VRSI

Krenule izmjene i dopune Prostornog plana, načelnik Luka Perinić pozvao mještane na zajedničko kreiranje vizije i izgleda mjesta

Piše Toni Perinić
18. ožujka 2021. - 19:01
Načelnik Luka PerinićVrški glasnik

Načelnik Luka Perinić pozvao na zajedničko kreiranje vizije izgleda

Općine Vrsi

U OPĆINI VRSI ZAPOČELE II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Općinski načelnik Luka Perinić uputio je priopćenje mještanima i javnosti povodom II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrsi. Prije nekoliko dana na sjednici Općinskog vijeća, jednoglasno je usvojena točka dnevnog reda o prostornom planu, čime je okončan tri godine dugi proces izrade plana. Novi prostorni plan odobren je od strane ministarstva, a izmjene će olakšati mladim obiteljima u procesu gradnje.

- Pozivam Vas da zajedničkim snagama kreiramo viziju izgleda Općine Vrsi u budućnosti. Dostavom svojih sugestija, ideja i mišljenja prije početka postupka, doprinosite kvalitetnijoj i uspješnijoj pripremi temeljitih izmjena Prostornog plana Općine Vrsi. Određivanje namjene prostora treba zadovoljiti sadašnje i razvojne potrebe naše zajednice, a sačuvati, unaprijediti te ojačati prirodnu i kulturnu baštinu, istaknuo je na početku priopćenja načelnik Luka Perinić.

Postupak izmjene će obuhvatiti sljedeća pitanja: izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na

područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju; promjene granice i namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, te površina izvan građevinskog područja; redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana; revidiranje obveze izrade Urbanističkih planova uređenja te korekcije granica istih, te eventualno određivanje obveze izrade novih Urbanističkih planova

uređenja za pojedine dijelove građevinskog područja naselja te izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te propisivanje smjernica za izradu istih; revizija, odnosno korekcija i nadopuna prikaza trasa, koridora i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava te uvjeta uređenja i izgradnje istih u skladu s potrebama i prostornim mogućnostima; određivanje lokacija i obuhvata sidrišta; preciznije definiranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti uređenja pojedinih zona, uvjeti korištenja te uvjeti smještaja građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan

naselja te površina izvan građevinskog područja; druge korekcije i usklađenja sa zahtjevima javnih tijela i planovima višeg reda.

Načelnik Perinić posebno je objasnio daljnji tijek radnji.

- U nadolazećim mjesecima, prikupit ćemo smjernice širokog spektra javnih tijela i institucija te uz pomoć ovlaštenog stručnog izrađivača, sačiniti prijedlog za javnu raspravu. U službenom tijeku postupka, pravovremeno ćemo vas informirati putem mrežnih stranica Općine Vrsi o načinu sudjelovanja u javnoj raspravi koja će trajati 30 dana.

Nakon završetka savjetovanja koje je otvoreno do 19. travnja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe.

17. lipanj 2021 23:29