StoryEditor

MINISTARSTVO FINANCIJA PRETRESLO GRAD BENKOVAC: Je li gradonačelnik Branko Kutija nezakonito isplatio milijun kuna Osijek-Koteksu?

Piše PSD.
3. listopada 2016. - 01:45
benkovacki_kamen3-130510
Inspektori Ministarstva financija su od 14. do 18. prosinca prošle godine obavili nadzor nad zakonitosti trošenja proračunskih sredstava Grada Benkovca u dvije prethodne godine. U svom nalazu, inspektori su konstatirali da je gradonačelnik Branko Kutija u „slučaju Osijek-Koteksa“ prekršio Zakon o proračunu, te Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, a Kutija je 18. ožujka Ministarstvu uputio svoje primjedbe i ojačao ih mišljenjem sudskog vještaka za financije Josipa Klišmanića, prvog čovjeka zadarske poslovnice FINA-e. Kutija i Klišmanić tvrde da zakoni nisu kršeni, te da je transakcija podmirenja dugova prema građevinskoj tvrtki Drage Tadića potpuno čista i zakonita. 

 

Grad Benkovac je ostao dužan Osijek-Koteksu za kamate i neisplaćene radove na izgradnji infrastrukture u gospodarskoj zoni Šopot, a svojevrsnim višestrukim prebijanjem međusobnih dugova između Grada Benkovca, Osijek-Koteksa, te tvrtki Eko i Adriatic Zagreb Factoring, sklopljen je sporazum kojim Grad Benkovac zatvara svoje obveze prema Osijek-Koteksu u iznosu od milijun i 55.000 kuna. Upravo u visini tog iznosa inspektori Ministarstva financija vide problem.

Temeljem proračunskih prihoda u prethodnoj godini od 33,1 milijun kuna, inspektori u svom nalazu pišu da je gradonačelnik Branko Kutija „mogao odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti stjecanja, otuđivanja pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganja imovinom do iznosa od 165.538 kuna“ ili 0,5 posto proračunskog prihoda. Potpisivanjem spornog ugovora o asignaciji od preko milijun kuna bez prethodne suglasnosti Gradskog vijeća, Kutija je, smatraju u Ministarstvu financija, postupio suprotno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, a prekršio je i Zakon o proračunu po kojemu je bio „odgovoran za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima“.

U svojim primjedbama, Kutija navodi kako je karakteristika ugovora o asignaciji ta što se „temelji na već postojećim obvezno pravnim odnosima“, a “na prethodni nastanak obvezno pravnih odnosa Gradsko vijeće je dalo svoju suglasnost“. Kutija misli na ugovore između Grada Benkovca i Osijek-Koteksa iz ranijeg razdoblja u kojemu su i nastale nesporne financijske obveze Grada prema Osijek-Koteksu.

-Ugovorom o asignaciji riješena je dospjela obveza Grada Benkovca prema trgovačkom društvu Osijek-Koteks koja je proizašla iz pravnog posla uredno popraćenog svim potrebnim odlukama i suglasnostima sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i ostalim pravnim propisima koji se primjenjuju na navedene pravne poslove s Osijek-Koteksom, zaključuje financijski vještak Josip Klišmanić u svom mišljenju o inspekcijskom nadzoru.

Klišmanićevo je mišljenje, zajedno s Kutijinim primjedbama na zapisnik, otišlo u Zagreb. Međutim, u Ministarstvu nisu ni trepnuli nego su u Benkovac poslali nepromijenjen zapisnik o kojemu bi u ponedjeljak navečer trebali raspravljati i gradski vijećnici.

Predrag Opačić


NEZAKONITO TROŠENJE REPREZENTACIJE: Jelo se i pilo, ali se ne zna tko i zbog čega

Ministarstvo financija je pretreslo i način korištenja sredstava reprezentacije – u 2013. je Grad Benkovac za tu namjenu utrošio 104.757, a u 2014. godini 103.504 kune. Metodom uzorka pregledana su 33 računa, a nadzor je utvrdio da „niti na jednom računu nisu evidentirane osobe koje su bile prisutne pri konzumaciji jela i pića, niti je naveden razlog konzumacije jela i pića niti su navedene službene svrhe“.
Vrijednost prekontroliranih računa je veća od 75.000 kuna, a u nalazu nadzora se konstatira kako gradonačelnik Branko Kutija „nije zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolagao proračunskim sredstvima“.
Među pregledanim računima su i oni izdani u konobama i restoranima od Benkovca i Zadra, pa do zagrebačkih konoba „Didov san“, te restorana NK Trnje, „Starog fijakera“, „Kolibe“ i „Dva goluba“. Najveći pregledani „reprezentativni“ račun od 8.970 kuna izdao je 2013. godine benkovački „Bravo Branimir“, a u 2014. je to bio račun od 6.875 kuna što ga je izdala “Tilia Benkovac“.

06. prosinac 2021 00:49