StoryEditorOCM
RegionalNA SVEUČILIŠTU

Održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija ‘Kakav odgoj želimo?‘

Piše Zadarski.hr
29. svibnja 2023. - 13:11

U organizaciji Odjela za pedagogiju i Centra ‘Stjepan Matičević‘ Sveučilišta u Zadru, te suorganizaciji EU-CONEXUS-a i partnerskih institucija, Sveučilišta u Klaipėdi (Litva), Katoličkog sveučilišta u Valenciji (Španjolska), Sveučilišta Frederick (Cipar), Sveučilišta primijenjenih znanosti u Tarnowu (Poljska), Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja uspješno je održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kakav odgoj želimo? (What Kind of Education and Upbringing do We Want?) od 18. do 20. svibnja.

Prva radni dan konferencije je otvoren pozdravnim obraćanjima Predstavnika Grada Zadra Jose Nekića, prof., Predstavnika Zadarske županije Ivana Šimunića, prof., Ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčića, prof., Predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanje Vlade Matasa, prof., Pročelnice Odjela za pedagogiju te Predsjednice Programskog odbora konferencije izv. prof. dr. sc. Matilde Karamatić Brčić te Rektorice Sveučilišta u Zadru, prof.dr. sc. Dijane Vican.

Svečanost otvaranja međunarodno znanstveno-stručne konferencije su glazbenim nastupom otvorili učenici dječje klape Benje i dječje klape Riva iz Zadra pod vodstvom maestre Marije Vičević, prof.

U okviru konferencije se argumentirano raspravljalo o odgoju u širem smislu pa je time znanstveno-stručni diskurs namijenjen odgojiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima, ravnateljima, odgajateljima u učeničkim domovima, nastavnicima visokoobrazovnih ustanova, studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te stručnjacima kojima su odgoj i obrazovanje znanstveno-stručni interes, kao i široj javnosti.

Predviđenim programom konferencije, uspješno su realizirana plenarna predavanja, rad u sekcijama, okrugli stola na temu Vladanje u školi, radionice, studentske panel diskusije Uloga pedagoga u partnerstvu roditelja i odgojno-obrazovne ustanove i izložbe postera. Govornice na okruglom stolu su bile: Mirela Sučević, prof. (pedagoginja), Maja Krišto, prof. (profesorica hrvatskog jezika u srednjoj strukovnoj školi), Nikolina Matovina-Hajduk (učiteljica razredne nastave) i Maja Mačinko, prof. (predmetna nastavnica tehničke kulture). Tema Vladanje u školi je potaknula sudionike konferencije na promišljanja o aktivnoj ulozi svih sudionika procesa odgoja i obrazovanja kao i pozicije učenika u kontekstu vladanja.

Plenarna izlaganja su uspješno otvorila promišljanja o relevantnosti odgojne tematike u suvremenom pedagogijskom diskursu s aspekta znanstvenih smjernica.

Predviđeni i realizirani prikazi i prezentacije znanstveno-stručnih radova su se smjestila u sljedeća tematska područja koja su pobudila interes znanstvenika i praktičara u području suvremene pedagogijske teorije i pedagoške prakse.

Tematski okviri unutar radnih sekcija su pokrivala teme sudionika znanstvene konferencije u slijedećim područjima: Odgojne vrijednosti, Ciljevi odgoja i obrazovanja i njihovo ostvarivanje, Inovativni odgojni stilovi, metode i sredstva, Regionalni centri kompetentnosti u sustavu odgoja i obrazovanja, Obitelj, odgojitelj, učitelj, Suvremeni vis á vis tradicionalni odgojni koncepti, Odgojni izazovi odgojno-obrazovnih ustanova, Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse: razmjena dobrih iskustava, Međunarodna perspektiva odgoja. Navedenim tematskim područjima se uspješno prikazala potreba za kvalitetnom suradnjom sudionika pedagogijske teorije i pedagoške prakse s relevantnošću za međunarodnom perspektivom.

Prikazima znanstveno-stručnih radova istaknute su različite perspektive odgojne dimenzije u širem smislu riječi s naglaskom na pozicioniranje odgoja u kontekstu odgojno-obrazovnih sustava. Tako je kroz prikaze znanstveno-istraživačkih radova istaknuta odgojna dimenzija unutar procesa stjecanja znanja, umijeća i navika kao temelja svake promjene u sustavu rada odgoja i obrazovanja, a kroz provedbu u okviru formalnih, neformalnih i informalnih aktivnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Utoliko, a u kontekstu internacionalizacije procesa odgoja i obrazovanja, aktivnosti škole nadilaze aktivnosti unutar same ustanove s ciljem što uspješnijeg odgovora zahtjeva društva u cijelosti.

Istaknuto je kako je uključivo djelovanje usmjereno na inovativna i kreativna rješenja ključ uspješne suradnje dionika procesa odgoja i obrazovanja.

Aktivnom provedbom radionica predviđenih programom konferencije istaknula se potreba spajanja teorijskih znanja i praktičnih rješenja s ciljem što uspješnijeg odgovora na zahtjeve koje društvo postavlja pred nas.

Prikazom određenih rezultata istraživanja te teorijskih polazišta usuglašeno je kako su temeljna obilježja kvalitetne odgojno-obrazovne ustanove jasan sustav znanja temeljen na vrijednosti odgovornosti, inovativni modeli učenja, izvrsnost učitelja,

nastavnika, stručnih suradnika, predavača i mentora te visokokvalitetna infrastruktura. Također, pokazalo se kako su konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice ključni za podizanje kvalitete rada odgojno-obrazovne ustanove.

Njegujući kulturu kvalitetne suradnje i jačanja povezanosti pedagogijske teorije i pedagoške prakse, prikazi i rasprave na ovoj konferenciji predstavljaju rezultat zajedničkog promišljanja o područjima koja traže poboljšanje i zajedničko djelovanje. Pozicioniranjem odgoja kao središta pedagogijskog promišljanja pozvani smo da pomičemo granice, da širimo naša znanja, da kreiramo sigurno okruženje, da budimo kvalitetan odnos prava, obveza i odgovornosti.

Njegujući vrijednosti znanja i odgovornosti pomičemo postojeće granice na bolje, svodimo razlike na minimum i podižemo svijest o potrebi za usmjerenosti na ono dobro, a smanjujemo razinu trošenja energije na posljedice lošega.

Kroz kvalitetnu raspravu u okviru 7 plenarnih predavanja, 9 radnih sekcija, 70 prikaza znanstveno-stručnih radova, 8 radionica, studentske panel diskusije i prikaza nekoliko postera, potaknuli smo promišljanja o temeljnom stupu sustava odgoja i obrazovanja, o odgoju kao ključnog temelja sustava vrijednosti znanja i odgovornost, te time i pokretača svake promjene na bolje.

U kontekstu iskazanih zaključnih razmatranja, a s nastojanjem pružanja odgovora na pitanje Kakav odgoj želimo?, spajajući znanstvena polazišta i praktična promišljanja, proširili smo put za pomicanje postojećih granica. Svaka promjena polazi od sustav kojega čine ljudi. Budimo pokretači promjene svi zajedno s ciljem zajedničke odgovornosti.

Rezultati konferencije u svim predviđenim radnim oblicima će biti prikazani kroz cjelovita priopćenja koja će biti prezentirana u znanstvenoj i stručnoj monografiji Kakav odgoj želimo?

Dozvolimo da nam suradnja uz zajednička promišljanja bude pokretač istaknutih promjena uz kreiranje kvalitetnih smjernica za odgojno-obrazovnu ustanovu ispunjenju srećom, znanjem i sigurnošću

05. listopad 2023 01:24