StoryEditor
RegionalOBROVAC:

Održana prva radionica u sklopu projekta Očuvanje tradicije, akvakulture i ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada

Piše Zadarski.hr
31. ožujka 2021. - 14:28
Zadarski.hr

U knjižnici Srednje škole Obrovac, održana je prva, od ukupno dvije radionice/okrugla stola, pod nazivom „Akvakultura u Tri mora“. Radionica je održana u sklopu projekta Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada – OTARNOS, nositelja Društva istraživača mora 20000 milja te partnera Srednje škole Obrovac i Općine Novigrad.

Na radionici je bilo prisutno pet uzgajivača školjkaša, pretežno dagnji (Mytilus galloprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis). Jedan od uzgajivača je ujedno i savjetnik za ribarstvo Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) te je uz dagnje i kamenice uspio uzgojiti i jakobove kapice (Pecten jacobaeus). Na radionici je bio prisutan i ravnatelj AGRRA-e, predstavnica Ministarstva poljoprivrede – Uprava ribarstvo te predstavnice Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Tri mora.

Nakon predstavljanja nositelja te samog projekta, na dnevnom redu radionice našle su se bitne teme,kao što su izazovi akvakulturete problemi poput loše riješenosti odvodnje i crnih jama na području Grada Obrovca, ali i Starigrada, prisutnost ilegalnih uzgajališta…

Glavni dio radionice, bio je razgovor o mogućnostima diversifikacije aktivnosti na uzgajalištima i to unutar i izvan sektora akvakulture. Jedna od mogućnosti za dodavanje vrijednosti uzgajalištima je uzgoj novih kultura, ali i iskorištavanje turističkog potencijala uzgajališta kroz organizaciju turističkih tura, agro turizam i otvaranje kušaonica na uzgajalištima.Uzgajivači su već imali ideje za proširenje ponude na uzgajalištu, ali naišli su na administrativni „zid“ jer za, primjerice, kušaonicu treba postojati druga koncesija za korištenje pomorskog dobra u svrhu posluživanja hrane.

Školjkarima su se ponudile razne ideje za uklapanje turizma u svoje aktivnosti, ali kao najveća, no ne i nepremostiva prepreka pokazala se administracija.Sudionici radionice upoznati su s mogućnostima sufinanciranja projekata kroz FLAG-ove natječaje te su im predstavljeni primjeri dobre prakse iz ostalih država članica Europske unije.

Nadalje, sudionici su upoznati s planom da se tijekom listopada 2021. god. u sklopu projekta organizira posjet djece iz OŠ Novigrad, OŠ Obrovac, OŠ Starigrad i SŠ Obrovac uzgajalištima zainteresiranih školjkara te je u planustudijsko putovanje u Francusku na područje bogato uzgajalištima i općenito tradicijom školjkarstva..

Projekt OTARNOS – očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada za cilj ima osigurati prepoznatljivost područja LAGUR-a Tri mora, s naglaskom na područje Novigrada, Obrovca i Starigrada te njihovih lokalnih dionika (uzgajivača školjaka i ribara) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja. Ciljevi su i prikazati školjkare i ribare kao kvalitetne predstavnike tradicijskog mediteranskog načina života, kojeg odlikuje skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja, pridavanje dodane vrijednosti tradicijskim djelatnostima i proizvodima, razmjena iskustava i cjeloživotno obrazovanje.Projekt se provodi u javno – civilnom partnerstvu između udruge izvan sektora ribarstva (Društvo istraživača mora – 20000 milja), jedinice lokalne samouprave (Općina Novigrad) i odgojno-obrazovne ustanove (SŠ Obrovac). Prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 361.134,28, a sufinanciran je sredstvima iz EU u iznosu od 306.964,14 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH.

item - id = 1088024
related id = 0 -> 1128860
related id = 1 -> 1122164
22. rujan 2021 05:16