StoryEditor
RegionalVAŽNOST PREVENCIJE

Održana završna konferencija projekta „ON TIME“ za prevenciju i rano otkrivanje raka debelog crijeva i raka dojke

Piše ZJZZ
12. svibnja 2022. - 15:38

Zavod za javno zdravstvo Zadar održao je završnu konferenciju projekta „ON TIME“ za prevenciju i rano otkrivanje raka debelog crijeva i raka dojke u suradnji s projektnim partnerima Općom bolnicom Zadar, ZU Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Opštom bolnicom „Blažo Orlandić“ Bar i Zavodom za javno zdravstvo Zapadno-hercegovačke. Završna konferencija održana je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, s početkom u 11 sati. Glavni je cilj projekta promicanje prevencije, rane dijagnoze i optimizacije liječenja raka debelog crijeva i raka dojke uz jačanje kvalitete javnozdravstvenih usluga. Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosnia i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta koji je započeo u lipnju 2020., a završetak je predviđen u svibnju 2022., iznosi 813.445,71 EUR od čega je 85 posto (691.428,85 EUR) EU sufinanciranje programa.

U sklopu završne konferencije, sudionici su mogli čuti o realiziranim projektnim aktivnostima i rezultatima provedenog projekta. Konferenciju je otvorio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zoran Škrgatić koji je pozdravio sve sudionike i zahvalio svim sudionicima i predstavnicima projekta na dolasku. Sudionicima su se obratili i Ante Tolić ispred Opće bolnice Zadar, gđa. Marina Dujmović Jukić ispred agencije ZADRA NOVA te gosp. Jakov Vidović ispred Grada Zadra, koji su u pozdravnom obraćanju objasnili važnost i nužnost provedbe projekta „ON TIME“.

Nakon pozdravnog obraćanja voditeljica projekta gđa. Jelena Ćosić Dukić prezentirala je realizirane projektne aktivnosti i ostvarene projektne rezultate te dva kratka edukativna filma koji će uskoro biti objavljeni na mrežnim stranicama projekta. Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke prim. Ljilja Balorda i koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za Zadarsku županiju Ana Petrić predstavile su detalje ovih nacionalnih programa kao i temeljne informacije o ova dva sijela raka – rizičnim faktorima, pojavnosti, smrtnosti i ostalim epidemiološkim podacima u svijetu i Zadarskoj županiji. Posebno su naglasile važnost obavljanja redovitih preventivnih pregleda kako bi se bolest otkrila u što ranijoj fazi jer - RANO OTKRIVANJE SPAŠAVA ŽIVOT. Na samom kraju konferencije, sudionicima se obratila Vesna Telesmanić Dobrić, voditeljica Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu Opće bolnice Zadar koja je govorila o važnosti CATO sustava - integriranog softverskog rješenja koje pruža podršku u svim fazama terapije u brobi protiv raka:

• Planiranje kemoterapije i srodnih terapija na unaprijed definiranim ili prilagođenim protokolima

• Pripremu citostatika i drugih lijekova prilagođenih svakom pacijentu uz veću sigurnost i preciznost

• Dokumentiranje svih koraka u pripremi citostatika

• Dvostruku kontrolu pripremljene terapije - od strane liječnika i farmaceuta

• Prati kumulativnu dozu pojedinih citostatika

• Praćenje serijskih brojeva lijekova, datuma isteka rokova

• Izradu izvještaja o potrošnji proizvoda i stvarnim troškovima

• Potpuna kontrola svih troškova i maksimalna ušteda svih lijekova

Više o projektu i projektnim rezultatima možete pronaći na mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

29. lipanj 2022 23:25