StoryEditor
RegionalNOVI PROJEKT SVEUČILIŠTA U ZADRU

SAN pametna mreža će nadzirati "zdravlje" maslina u Novigradu i Žmanu

Piše Zadarski.hr
7. rujna 2018. - 22:08
ulje_bale2-290618

Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilišta u Zadru, u svojstvu partnera odobren je tehnologijski projekt na natječaju IRI - istraživanje, razvoj i inovacije, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - KK.01.2.01., financiran iz EU Strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a kome je prijavitelj tvrtka Elektrokovina plus d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, pod nazivom SAN - pametna poljoprivredna mreža / Smart Agricultural Network.

SAN pametna mreža predstavlja daljnji iskorak u unapređenju proizvodnje hrane, posebice kultura u voćarstvu i vinogradarstvu, s ciljem stvaranja sveobuhvatne tehnološke platforme koja će omogućiti postizanje optimalne količine uroda najbolje moguće kvalitete, posebice u onim godinama kada su prirodni uvjeti takvi da bez njene primjene dobre rezultate ne bi bilo moguće ostvariti. Pri tomu planirani sustav treba voditi računa i o racionalnoj upotrebi resursa i primjeni visokih ekoloških standarda u proizvodnim postupcima.

SAN tehnologija omogućit će primjenu znanja vrhunskih stručnjaka u proizvodnji odgovarajućih kultura koje će se ovim tehnološkim rješenjem izravno preusmjeriti na lokacije na kojima će mreža biti postavljena. SAN pametna mreža imat će mogućnost mjerenja, nadziranja i analize raznih abiotskih utjecaja u proizvodnji hrane koji u većoj ili manjoj mjeri, ovisno o vrsti kulture, mogu imati negativan utjecaj ili na količinu i/ili kvalitetu uroda. Sustav će imati razvijenu mogućnost davanja ranog upozorenja o vjerojatnosti nastanka odgovarajućeg negativnog utjecaja znatno prije nastanka samog štetnog događaja kako bi se mogle poduzeti preventivne korektivne aktivnosti s ciljem ublažavanja/uklanjanja posljedica.

Ove korektivne aktivnosti bit će djelomično automatizirane te s minimalnom upotrebom ljudskog rada. Inicijalno, za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina i to ne samo zbog svoje tradicionalne važnosti u proizvodnji hrane u Republici Hrvatskoj, nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu i utjecaju abiotskih uvjeta na količinu i kvalitetu uroda, samim time, neposredno i maslinovog ulja.

Odabrane su dvije lokacije (Novigrad i Žman) kako bi se istražio utjecaj različitih mikro-klimatskih i ostalih uvjeta na funkcionalnost rada pametne mreže. Rezultat provedenog istraživanja i razvoja trebala bi biti testirana, funkcionalna, međusobno povezana tehnološka cjelina koja se sastoji od hardverske i softverske komponente te neuronska mreža čijom će se primjenom postići izravni pozitivni učinci u proizvodnji odgovarajućih kultura uz optimalnu kombinaciju uloženih resursa po jedinici površine.

Ukupna vrijednost Projekta je 11.496.067,00 kn od čega su 8.234.836,12 kn bespovratna sredstva EU. Ukupna vrijednost sredstava koja su odobrena Sveučilištu u Zadru kao partneru, a vezano za znanstvenu komponentu, je 1.496.693,63 kn, a bespovratni dio iznosi 1.236.428,39 kn. Razliku između bespovratnog i ukupnog iznosa čini doprinos Partnera, a odnosi se na 15% plaća postojećih zaposlenika koji čine Projektni tim čine doc.dr.sc. Tomislav Kos, doc.dr.sc. Zoran Šikić i Šime Marcelić, mag. agr.

Trajanje projekta je četiri godine (3+1) i to 3 godine za osnovno i industrijsko istraživanje i o toj fazi ovisi još jedna godina eksperimentalnog razvoja. Projekt je započeo 26. lipnja 2018. i trajat će do 26. lipnja 2022. U međuvremenu su za provedbu Projekta na Sveučilištu u Zadru zaposlena i dva stručna suradnika na puno radno i na određeno vrijeme, do kraja provedbe projekta. Projekt predviđa održavanje i početne konferencije, a ista će biti održana 13. rujna 2018. s početkom u 11 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

item - id = 564486
related id = 0 -> 1133938
related id = 1 -> 1133936
19. listopad 2021 20:58