StoryEditor
RegionalRECIKLIRAJTE SMEĆE

Stanovnici Ošljaka dobit će kompostere za biorazgradivi otpad

Piše Naši školji
12. veljače 2020. - 19:14
Ivo Ravlic/HANZA MEDIA

Nakon Molata prije desetak dana, Čistoća Zadar podijelit će kompostere za biorazgradivi otpad na kućnom pragu stanovnicima Ošljaka. Komposteri će se dijeliti u subotu, 15. veljače od 8 do 12 sati, prenose Naši Školji

Iz Čistoće napominju da su komposteri besplatni te ističu da je biorazgradivi otpad kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad.

Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka, a taj se postupak zove kompostiranje – znači aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni proizvod (za samo nekoliko mjeseci).

Kompostirati se može:
– kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave,
vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
– vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice,
zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.);
– ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice,
borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Ne mogu se kompostirati:
– tekući ostaci kuhane hrane,
– meso, riba, kosti, koža,
– mliječni proizvodi, ulja i masti,
– pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad,
– obojeni i lakirani drveni otpad,
– papirnati i stakleni otpad,
– odjeća, cigarete i dr.

Izdvojeno

13. srpanj 2020 01:58