StoryEditor
RegionalTREĆI JAVNI POZIV

Zadarska županija ima novu liniju pomoći za malo gospodarstvo pogođeno COVID krizom. Evo kako možete ostvariti pravo na potporu...

Piše Promo
16. rujna 2020. - 13:00

Kako bi se pomoglo lokalnom privatnom sektoru, posebice mikro i malim poduzetnicima, te potaknule investicije i unaprjedilo poslovanja gospodarstvenika, Zadarska županija pripremila je paket mjera pomoći s ciljem očuvanje radnih mjesta i stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja. Za subjekte malog gospodarstva, koji su pogođeni pandemijom korona virusa, Zadarska županija pokrenula je Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva“. Ovo je treća po redu COVID mjera zadarske županije za poduzetnike i obrtnike.

- Cilj ovog programa je očuvanje poduzetnika i radnih mjesta kroz kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja- kaže Lovro Jurišić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro i mali subjekti malog gospodarstva koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije te ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa. Korisnici mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i profitne ustanove.

Također, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, a manje od 50 zaposlenih. Visina kredita može biti od 100 tisuća kuna do 250 tisuća kuna, i to najviše jedan kredit po korisniku.

Kredit za obrtna sredstva odobrava se za financiranje tekućeg poslovanja poput nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenja obveza prema dobavljačima, troškova radne snage, općih troškova tekućeg poslovanja ili podmirenja kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi...

Nominalna kamatna stopa može biti do najviše 3% u kunama za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Županija će subvencionirati kamatu na odobrene kredite prema Programu tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne otplate i to dva postotna poena godišnje, fiksno, tako da je kamata za krajnjeg korisnika maksimalno jedan posto. Rok otplate kredita može biti do 3 godine. Poček na otplatu kredita je do jedne godine, a uključen je u rok otplate.

- Pozivamo sve mikro i male poduzetnike koji su registrirani i posluju na području Zadarske županije, a ispunjavanju uvjete Programa da se jave na objavljen Javni poziv kako bi ostvarili pravo na subvencioniranu kamatu kredita kroz financijski instrument „COVID-19 – zajam za obrtna sredstva - kaže pročelnik Jurišić, dodajući kako ukupni kreditni potencijal svih kredita za koji se odobrava potpora po ovom programu iznosi 30 milijuna kuna.

I ove je godine temeljem  Programa za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2020. godinu objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu tih sredstava. Ove godine, to su dvije mjere: potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi te potpore za razvoj ribarstva i marikulture. 
Potpora se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet manji od 2.000.000,00 EUR) koje su ovlaštenici povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i nositelji dozvole za akvakulturu odnosno s registriranom djelatnošću uzgoja i prerade ribe te ostalih morskih organizama na području Zadarske županije.Sva pitanja vezna uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektronskim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr

01. srpanj 2022 12:40