StoryEditor
RegionalSREDNJOŠKOLCI VOLONTIRAJU U SOCIJALNIM USTANOVAMA

Započeo projekt "Volontiranje-kompetencije za budućnost 2"

Piše Zadarski.hr
29. listopada 2018. - 09:47
DSC_7802-1024x578

Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost 2" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Projekt koji je prethodio ovome, "Volontiranje - kompetencije za budućnost", iznjedrio je velik broj srednjoškolaca/ki iz Zadarske županije zainteresiranih za volontiranje u socijalnim ustanovama, o čemu nam govori i broj prijavljenih na volonterske angažmane u socijalnim ustanovama. Projektom je bilo predviđeno sudjelovanje 15 srednjoškolaca/ki, a na volonterske angažmane se javilo preko 120 srednjoškolaca/ki. Zbog ograničenih kapaciteta socijalnih ustanova, uključeno je bilo 47 srednjoškolaca/ki. Povratne informacije koordinatora/ica volontera/ki u ustanovama su jako pozitivne te se navodi da je većina uključenih volontera/ki ostao/la volontirati i nakon završetka predviđenog volonterskog programa.

Cilj je povećanje broja volontera na području Zadarske županije

Obzirom na navedeno, želja im je bila nastaviti s uključivanjem srednjoškolaca/ki u programe volontiranja u socijalnim ustanovama s ciljem upoznavanja buduće struke, ali i doprinosa socijalnim ustanovama odnosno podizanje svijesti o potrebama socijalno osjetljivih skupina u društvu. Cilj projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost 2" jest povećanje broja volontera/ki i koordinatora/ica volontera/ki na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove volonterske programe kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje.

Programi volontiranja za učenike i učenice

Zainteresirani/e učenici/e će se prijaviti koordinatorima/icama volontera/ki u njihovim školama, a selekcija će se napraviti prema motivaciji učenika/ca odnosno njihovim preferencijama za upis fakulteta pomagačkih struka. U suradnji s Dječjim vrtićem Latica, Domom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, Kabinetom za ranu intervenciju u sklopu Caritasa Zadarske nadbiskupije, Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, Udruge za autizam Zadar i OŠ Voštarnica, dogovoreni su programi volontiranja za zainteresirane učenike/ce. U dogovoru između volontera/ki i koordinatora/ica volontera/ki odrediti će se duljina trajanja volonterskih programa.

Učenici/e će se kroz dogovorene susrete upoznati s radom same ustanove, opisom posla i svakodnevnim radom zaposlenika/ca različitih profesija koji/e rade u tim ustanovama, a uključivat će se u različite aktivnosti koje provode ustanove. Zaposlenici/e navedenih ustanova koji/e će primiti učenike/ce na volontiranje po struci su: logopedi, socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, fizioterapeuti, specijalist rane intervencije te edukacijski rehabilitator koji/e će učenicima/ama opisati i objasniti opis posla i obaveze specifične za svaku struku. Učenicima/ama će se ponuditi volonterski programi kako bi se prije samog upisa na fakultete, upoznali sa strukom koju bi kasnije eventualno odabrali. Obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije tim Volonterskog centra Zadar smatra da će na ovaj način doprinijeti i potrebama lokalne zajednice.

Za prijavljene učenike/ce će se organizirati edukacija na temu volontiranja na kojoj će se učenike/ce dodatno upoznati sa svakom ustanovom, sa njihovim programima i strukama koje rade u njima te će se precizirati datumi početka provođenja programa

item - id = 572371
related id = 0 -> 1088725
related id = 1 -> 1074105
26. rujan 2021 05:38