StoryEditor
SportŽILAVCU TRAŽE NASLJEDNIKA

KK Zadar objavio natječaj za izbor klupskog direktora – evo koje uvjete kandidati moraju zadovoljiti

Piše Zadarski.hr
23. lipnja 2022. - 11:38

Košarkaški klub Zadar je objavio natječaj za izbor i imenovanje direktora o0d kojega se u uvjetima traže visoka stručna sprema ili odgovarajući akademski i stručni naziv, najmanje tri godine radnog iskustva na rukovoditeljskim radnim mjestima, izražene organizacijske i komunikacijske vještine, aktivno znanje engleskog jezika i da nije u sukobu interesa. Od kandidata se traži i PowerPoint prezentacija u digitalnom ili tiskanom obliku s vizijom plana i programa rada za mandatno razdoblje koju će kandidat predstaviti Nadzornom odboru.

Direktora imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine, a prethodno će NO sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete poziva obaviti razgovor. Pisane prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave na adresu: KK Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar s naznakom „Prijava na javni poziv za direktora Društva – ne otvarati“ ili na e-mail adresu k.k.zadar@zd.t-com.hr sa svim pripadajućim skeniranim dokumentima.

27. lipanj 2022 14:44