StoryEditor
TribinaPISMO REKTORICI

Agencija za studentski standard Zadar: o našim plaćama želìmo pregovarati, a ne da ih određuje poslodavac - od toga sindikat i radnici neće odustati!

Piše Zadarski.hr
6. listopada 2020. - 17:58
Sveučilište Zadar

Dobili smo otvoreno pismo Samostalnih sindikata zaposlenika studentskih centara Republike Hrvatske prema rektorici Sveučilišta u Zadru Dijani Vican. Objavljujemo ga u cijelosti.

Poštovana gospođo rektorice,

Obraćamo Varn se sa zamolbom da svojim djelovanjem pokušate spriječiti bespotrebnu eskaIaciju radničkog nezadovoljstva u Agenciji za studentski standard Zadar čiji je osnivač Sveučilište u Zadru, koje moźe završiti štrajkom koji bi stvorio ekonomsku i moralnu štetu Sveučilištu i studentima.

Evo o čemu se radi: 2019 g. (prije epidemije COVID-19) započeli smo kolektivne pregovore u Agenciji za studentsI‹i centar Zadar.

U pregovaračkom odboru bîli su predstavnici Poslodavca í Sveučilišta.

Zahtjevi sindikata odnosîli su se na uređenje odnosa izmedu Poslodavca i sindikata na način utvrđen Zal‹onom o radu uključujući i materijalna prava.

Tijekom lock downa kolektivni pregovori su stavljeni u mirovanje, po prestanku oni su nastavljeni s tim da je sindikat izmijenio svoje zahtjeve na način:

-odustali smo od svih prethodno traženih povećanja,

-predložili poslodavcu da sam predloži koje vrijednosti je spreman po pojedinim stavkama uvrstiti u Itolektivni Ugovor,

-izrazili smo jasnu spremnost pregovarati i o smanjenju prava na određeni rok (ukoIiI‹o se mora) uz uvjet da se to odnosi na sve zaposlenike pa i na Upravu.

Odgovor koji smo dobili nas je šokirao i uvrijedio i to ìz razloga što Poslodavac nije došao s predloženim novčanim vrijednostima (pa makar oni bili i manji od postojećeg] nego je predložio da odredbe o visini plaće izbacimo iz Kolektivnog Ugovora i to na način da oni ne bi uopće željeli pregovarati niti o visini vrijednosti boda nego bi oni određivali.

Ne žele prihvatiti da drugi važan element za ugovaranje plaće, a to je broj bodova iz sistematizacije, bude uvršten u Kolektivni Ugovor, jednom riječju o plaći se ne žele dogovarati nego je žele odredivati.

Takav način razmišljanja u totalnoj je suprotnosti s proklamiranom politikom Vlade o rješavanju problema putem socijalnog dijaloga.

Gospođo Rektorice, o našim plaćama želìmo pregovarati, a ne želimo da nam se one određuju i to je princip od kojega niti sindikat niti radnici neće odustati.

Pogotovo nas je uvrijedio iščitavani stav predstavnika Sveucilišta u Zadru da su zaposlenicí Ijudi niže vrijednosti s kojima ne treba razgovarati o plaći nego ćemo im mi to odrediti.

Gospodo Rektorice naši zahtjevi niti Upravu Agencije, niti Sveučilište u Zadru neće koštati niti lipe.

Obavještavam Vas da je sa današnjim datumom pokrenut proces mirenja u kojem se stvari mogu popraviti, medutim principijelno nitì sindikat niti radnicì neće pristati da nam se plaće odreduju i u legitimnoj borbi za principe socijalnog dijaloga po potrebi ćemo organizirati štrajk do ispunjenja naših zahtjeva.

Poštovana gospođo rektorice, molimo Vas da sa svoje pozicije djelujete u pravcu mirnog i principijelnog rješavanja kolektivnog radnog spora kal‹o bi se izbjegla potencijalnim štrajkom nanesena šteta.

Glavni povjerenik Nikola Kutleša

Izdvojeno

08. listopad 2020 19:24