StoryEditor
TribinaGDJE ZRMANJA LJUBI MORE

Na završnoj konferenciji predstavljeni rezultati projekta „Volonterska šuma“

Piše Zadarski.hr
27. studenog 2018. - 18:03
oslikavanje obale Zrmanje

Na završnoj konferenciji projekta „Volonterska šuma - Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“ održanoj 27. studenog u Srednjoj školi Obrovac predstavljeni su rezultati ovog projekta koji je trajao 18 mjeseci, a proveli su ga udruga „Eko Zadar“, Volonterski centar Zadar, Ekološka udruga Zrmanja, AGRRA i SŠ Obrovac. Također je promotivno prikazan film „Volonterska šuma“, koji je nastao snimanjem provedbe projektnih aktivnosti. Film se može pogledati na You tube kanalu ili na Facebook stranici Volonterska šuma.

Zadani ciljevi projekta u potpunosti su ostvareni putem povećanjem broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije. Tijekom proteklih godinu i pol dana 24 lokalne udruge su zajedno sa SŠ Obrovac oformile tematske radne skupine, te su kroz pet radnih sastanaka pripremljeni programi školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u SŠ Obrovac gdje je provedeno ukupno sedam volonterskih programa u školskom kurikulumu za 2017/2018, te je osnovan Volonterski klub koji je pratio provedbu školskog kurikuluma. Ukupno 30 srednjoškolaca sudjelovalo je u njegovoj provedbi.

Ekstenzivne edukacije za menadžment volontera organizirane su  u Obrovcu, Benkovcu i Novigradu koje su vodili zaposlenici Volonterskog centra Zadar Josip Vidov i Marija Špaleta. Potvrdu o provedenoj izobrazbi za koordinatore volontera dobilo je 36 osoba, te su njihove organizacije ojačane za menadžment volontera i razvoj volonterskih programa.

Održan je Festival volonterstva u Obrovcu u trajanju od 4 dana povodom Svjetskog dana zaštite okoliša. Sudjelovalo je približno 200 sudionika, od čega 170 volontera na različitim volonterskim poslovima.

Festival je uključio predavanja i radionice za volontere na temu zaštite okoliša i prirode, akciju čišćenja Zrmanje „Gdje Zrmanja ljubi more”, oslikavanje obale Zrmanje, te  aktivnosti druženja i umrežavanja.

Održana je dodjela nagrada "Volonterska ruka" povodom Međunarodnog dana volontera, organizirana su dva sajma udruga u Poličniku i Benkovcu, organizirana su tri okrugla stola na temu volonterstva u Novigradu, Poličniku i Obrovcu, tri predavanja na temu volonterstva u Benkovcu, Posedarju i Obrovcu.  Održani su Dani otvorenih vrata udruga na kojima je sudjelovalo 13 udruga s područja Zadarske županije, izrađena  je publikacija o volontiranju „Abeceda volontiranja” i mobilna aplikacija Volonterskog centra Zadar koja je izravno povezana s web stranicom Volonterskog centra, prilagođena mobilnim uređajima, a koja omogućuje lakšu prijavu na volonterske angažmane. Velika volonterska akcija pošumljavanja u Crnoj Punti, Obrovac, održana je 25. studenog prošle godine, na kojoj je sudjelovalo 103 volontera, te je zasađeno 1400 sadnica običnog bagrema i 100 sadnica primorskoga bora na površini od 1 ha.

Osim predstavljanja rezultata projekta, na konferenciji je kratkim trailerom predstavljen film „Volonterska šuma“, koji je nastao snimanjem provedbe projektnih aktivnosti.

Projekt „Volonterska šuma“ provodi Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“. U provedbi projekta u partnerstvu sudjeluju još 4 institucije i organizacije i to: Srednja škola Obrovac, Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar, Ekološka udruga Zrmanja i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA .

Ukupna vrijednost projekta „Volonterska šuma“ iznosi 759.857,25 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 645.878,66 kn. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  u iznosu od 113.978,59 kn.  Projekt se provodi i financira u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

03. kolovoz 2021 16:06