StoryEditor
TribinaNA SVEUČILIŠTU

O ribarskom vizionaru i pedagogu: ‘Da je Lorini živ, još bi bilo ribe u Kurnati‘

Piše Zadarski.hr
16. srpnja 2021. - 14:38
KOLOKVIJ O RIBARSKOM VIZIONARU I PEDAGOGUSveučilište U Zadru

Na Sveučilištu u Zadru danas je održan prvi dan znanstveno-stručnog kolokvija u povodu 100. obljetnice smrti Petra Lorinija (1921. - 2021.). Lorini je bio hrvatski ribarski stručnjak i prosvjetitelj, prvi ribarstveni nadzornik za Dalmaciju, Istru, Trst i Goričko primorje u tadašnjoj Austro-Ugarskoj.

U vrijeme Prvog svjetskog rata vodio je ribarsku prehrambenu akciju Zadružnoga saveza Dalmacije, a Kraljevina SHS angažirala ga je za pregovore o ribarstvu s Kraljevinom Italijom. Pridonio je modernizaciji ribarstva, održavao brojne skupove na kojima je promovirao održivo ribarenje, a svoje rasprave objavio je u knjizi "Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora". Iako je porijeklom bio Talijan, bio je i veliki domoljub, pa je tako u školu u Salima 1873. godine uveo nastavu na hrvatskom jeziku.

- Čitajući priloge o Loriniju iznenađuje obilje građe koju je koristio i koja je ostala iza njega. Svojom izobrazbom i privrženošću nesebično se davao za dobrobit svog otoka, ali i žitelja drugih krajeva. Svojim naprednim idejama i čvrstim karakterom pridonio je ribarstvu kao grani koja je hranila otočne žitelje, zadužio ih odgojem i prosvjećivanjem. Borio se za hrvatski kao službeni jezik u pučkim školama, brinuo o obrazovanju djece i odraslih, ali i statusu učitelja, obveznom obrazovanju, udžbenicima, gramatici, kritikama zakona, istaknula je u pozdravnoj riječi rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican.

Moderator i jedan od izlagača Ante Mihić, kao i predsjednik Društva prijatelja Dugog otoka i Zverinca Nenad Marčina, zahvalili su rektorici na gostoprimstvu, dok je Zvonimir Sutlović recitirao svoju pjesmu Prova.

O Lorinijevom životu i djelu, kao i tradicionalnom ribarstvu na ovom području, na kolokviju su izlagali Ante Bralić, Ante Gverić, Lav Bavčević, Bosiljka Mustać, Nikola Vuletić, Hrvoje Bazina, Ante Kolega, Andrija Finka, Ante Mihić, Vladimir Skračić, Donat Petricioli, Josip Faričić i Dario Tikulin. Govorilo se o ribarstvu i akvakulturi, ribarskom nazivlju, etičkim i ekološkim pogledima na korištenje prirodnih resursa u Jadranskom moru, dok je Vladimir Skračić naslovom svog predavanja efektno poručio: „Da je Lorini živ, još bi bilo ribe u Kurnati“.

Drugi dan kolokvija, koji se trebao održati sutra u Salima, zbog epidemioloških okolnosti održat će se u nekom drugom terminu

item - id = 1113182
related id = 0 -> 1128292
related id = 1 -> 1125494
26. rujan 2021 04:57