StoryEditor
TribinaSKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE ZADAR

Obrtnici su jaki ako su udruženi – lani se broj obrta povećao za 260, sada ih ima 4.682

Piše Zadarski.hr
5. prosinca 2019. - 09:47

Održana je redovna sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije s dnevnim redom usvajanja  Financijskog plana za 2020. i Programa rada za 2020. godinu.

Sjednica je započela razrješenjem mandata člana Skupštine Komore Mirjani Vrsaljko radi odlaska u mirovinu čime je prestao status obrtnika.

Mirjana Vrsaljko cijeli svoj radni vijek provela je kao obrtnica – frizerka u Benkovcu i Zadru. Ovom prigodom predsjednik Komore Stjepan Knežević uručio je zahvalnicu za izniman doprinos u organizaciji i radu obrtničkih asocijacija i strukovnog obrazovanja u Zadarskoj županiji. Njezin mandat preuzeo je Marijo Savić, vlasnik građevinskog obrta „MS“ iz Banjevaca.

Predsjednik Komore Stjepan Knežević uz pomoć tajnika predstavio je Financijski plan za 2020. godinu koji je rađen u okvirima realnih mogućnosti po stavkama prihoda te očekivanim aktivnostima po planu rada u stavkama rashoda. Osnova za izradu Financijskog plana bio je devetomjesečno izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima.

U tom periodu ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 150.000 kuna. Ovakav pozitivan rezultat omogućen je restriktivnom politikom Komore zadnjih nekoliko godina zbog tada donesenog Zakon o obrtu koji je mijenjajući strukturu i raspodjelu komorskog doprinosa umanjio prihode Komore za 65 posto. Također je i broj obrta zadnjih godina porastao za 260 te danas u Zadarskoj županiji on iznosi 4.682 obrta. Sukladno devetomjesečnim pokazateljima i planu rada za iduću godinu, predviđen je ukupan prihod u iznosu od 1.152.000, a rashod u iznosu od 1.075.000 kuna.

Nadalje, predstavljen i Program rada Komore za 2020. godinu u kojem se nalaze opisane aktivnosti Komore na području rada cehova odnosno strukovnih grupa koji u Komori djeluju kroz njih deset 10. Svaki ceh, od Ceha uslužnog obrta, Ceha intelektualnih usluga, Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, Ceha graditeljskih djelatnosti, Ceha za trgovinu, Ceha za ribarstvo, Ceha prijevoznika, Ceha frizera i kozmetičara te Ceha poljoprivrednih djelatnosti donio je svoj program rada. Na taj način pokrivene su sve djelatnosti kroz koje djeluju obrtnička zanimanja. Program rada obuhvaća i rad Komorskog ureda koji sačinjavaju zaposlenici Komore te rad ostalih tijela i odbora  Komore.

Uz diskusiju članova Skupštine, predsjedavajući je zaključio da je za očekivati da će se i u 2020. godini pojaviti čitav niz poslova i zadataka koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme donošenja ovog Programa. Komora će djelovati u cilju realizacije zakonskih zadaća i očuvanja svoje opstojnosti kao institucije sa svrhom zaštite interesa svih obrtnika.

Nastojanja Komore i nadalje će biti očuvanje i razvoj obrtništva, pružanje članstvu kvalitetnih savjeta, informacije, edukaciju, povezivanje. Osim toga, Komora će nastavit razvijati svoje usluge.

Nastavlja se s projektom Zajedničke nabave – HOK ZNA svim obrtnicima s ciljem smanjenja ulaznih troškova, a time olakšanjem poslovanja. Nastavit ćemo zastupati interese obrtnika pred regionalnim tijelima i davanjem mišljenja i prijedloga te inicijativama utjecati na donošenje zakona u području obrtništva. Obrtnici su jaki samo ako su udruženi, ako zajedničkim snagama štite svoje interese te ako zajedničkim naporima nastoje utjecati na mijenjanje zakonske regulative, zaključak je predsjednika Komore.


 

 

#OBRTNICI#SKUPšTINA#KOMORA

Izdvojeno