StoryEditor
TribinaPREDIZBORNI RAT

SDP prijavio Dukića, Longina i Čulinu zbog snimanja predizbornih spotova unutar kruga bolnice, ali i sa djecom!

Piše Jure Zubčić
4. svibnja 2021. - 12:23
Zubčić je poslao prigovore raznim povjerenstvima zbog HDZ-ovog kršenja kodeksaZadarski.hr

SDP-ovac Jure Zubčić požalio se nadležnim izbornim povjerenstvima zbog novog promotivnog spota aktualnog gradonačelnika i HDZ-ovog kandidat na predstojećim lokalnim izborima Branka Dukića. Naime, u prigovoru koji je posalo Državnom, Županijskom i Gradskom izbornom povjerenstvu te pravobraniteljici za zaštitu djece, istaknuo je kako su dijelovi predizbornog spota snimani u poliklinici Opće bolnice Zadar kojoj je osnivač Zadarska županija te da je time prekršen etički kodeks koji jasno zabranjuje korištenje resursa u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave u predizborne svrhe.

- Shodno prijašnjom praksom izbornih povjerenstava dozvoljavalo se korištenje ukoliko su resursi odnosno objekti dostupni svim kandidatima na izborima. To ovdje nije slučaj. Naime, zbog epidemioloških mjera zdravstvene ustanove su pod posebnim režimom rada te u iste nije moguđe ući ukoliko osoba nije naručena na specijalistički ili dijagnostički pregled. Time se Branko Dukić stavio u povlašteni položaj nad drugim kandidatima što je suprotno Zakonu o lokalnim izborima te Etičkim kodeksom - stoji u prigovoru gdje moli povjerenstva da propisno sankcioniraju izbornog takmaca.

Također, istaknuo se na stranicama Državnog izbornog povjerenstva nalaze četiri preporuke Pravobraniteljice za zaštitu djece, a u navedenom spotu su prekršene tri od četiri.

- Video je sniman u prostorijama gdje organizirano borave djeca, suprotno preporukama mnogobrojna djeca se pojavljuju u samom spotu i to bez privole roditelja. Molim navedene naslovu da reagiraju sukladno svojim zakonskim ovlastima - zaključio je Zubčić. kojemu je odgovorilo, za sad, jedino Županijsko izborno povjerenstvo Zadarske županije čije priopćenje prenosimo u cjelosti: 

- U svezi Vašeg prigovora u pogledu promidžbe župana Božidara Longina i kao kandidata za župana, te gradonačelnika Branka Dukića i kao kandidata za gradonačelnika, navodimo da je sukladno Izbornom etičkom kodeksu točkom IV. propisano: 

„Tijekom izborne promidžbe, i samog postupka izbora, protivno je Kodeksu korištenje nenamjenskih sredstava, opreme, potrošnog materijala i prostorija u vlasništvu države i lokalne samouprave za aktivnosti i namjene izborne promidžbe“ 

Člankom 37. Zakona o lokalnim izborima propisano je da izbornu promidžbu sudionici vode slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama. 

Eventualno lijepljenje promidžbenih plakata unutar Opće bolnice u Zadru smatramo da nije primjereno. Snimanje kandidata za gradonačelnika, župana i ravnatelja Opće bolnice Zadar u prostorijama nove Poliklinike bez nazočnosti pacijenata samo po sebi ne bi bilo suprotno Izbornom kodeksu. 

Što se tiče prigovora u dijelu koji se odnosi na korištenje djece u promidžbene svrhe, skrećemo pozornost na preporuku Pravobraniteljice za djecu, u kojoj je navedeno da načelno nije dopušteno koristiti djecu bez nazočnosti ili bez izričite privole roditelja - stoji u priopćenju koje potpisuje Jadranka Nižić-Peroš, potpredsjednica ŽIP-a.

Ipak, to Zubčiću nije bilo dovoljno te je danas poslao novi prigovor kojeg također prenosimo u cijelosti:

- U Vašem odgovoru potpuno je ispravno citiran Etički kodeks, a iz kojeg je u potpunosti izveden krivi zaključak. Naime, navodite da nije u suprotnosti s etičkim kodeksom, iako je jasno nagalašeno da je protivno korištenje prostorija u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave. Uzimajući u obzir da je moguće da činjenično stanje vlasništva nad Općom bolnicom Zadar niste utvrđivali u prilogu Vam dostavljam preslike ekrana iz sudskog registra iz kojeg se jasno može utvrditi vlasništvo nad Općom bolnicom Zadar, kao i osobe ovlaštene za zastupanje. Osoba ovlaštena za zastupanje je Željko Čulina, kandidat HDZ-a za županijsku skupštinu Zadarske županije koji se također nalazi na prvotno priloženom plakatu. 

Nadalje, razmatrajući moje prigovore potpuno ste pogrešno citirali članak Zakona o lokalnim izborima. Prije svega u prigovoru tvrdim da je došlo do povrede Članka 33. Stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, a ne Članka 37. kako tvrdite u odgovoru. 

Od samog početka tvrdim da je predmetni slučaj eklatantan primjer da pravo na izbornu promidžbu nije dostupno svima pod jednakim uvjetima.

Pokušat ću Vam to dokazati jednim deduktivnim logičkim slijedom. 

1. Božidar Longin je župan Zadarske županije. 

2. Božidar Longin je i kandidat za župana Zadarske županije. 

3. Zadarska županija je osnivač i vlasnik Opće bolnice Zadar što je razvidno iz sudskog registra. 

4. Željko Čulina je ravnatelj Opće bolnice Zadar te osoba ovlaštena za zastupanje. 

5. Željko Čulina je kandidat HDZ-a na kandidiacijskoj listi za Skupštinu Zadarske županije. 

6. Branko Dukić je gradonačelnik grada Zadra koji i dalje povremeno radi u Općoj bolnici Zadar što je bilo i predmet odlučivanja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. 

6. U Republici hrvatskoj je proglašena epidemija virusa Sars-Cov-2 

7. Nadležni stožeri civilne zaštite donijeli su odluku i preporuke u kojim je slučajevima moguć ulazak u zdravstvene ustanove. 

8. U Opću bolnicu Zadar je moguće ući sa uputnicom za specijalistički ili dijagnostički pregled. 

9. U bolnicu niste u mogućnosti posjetiti najuže članove obitelji ako su na liječenju zbog epidemioloških mjera. 

10. U bolnicu, ako ste čelnik jedinica lokalne i područne samouprave koja je osnivač toj ustanovi, možete ući u svrhu snimanja predizbornog spota kao i predizbornih plakata. 

11. Poslao sam zahtjev (slika u privitku) ravnatelju Željku Čulini da mi dozvoli pristup prostorijama bolnice kao kandidatu za Skupštinu Zadarske županije na kandidacijskoj listi SDP-a, a u svrhu snimanja predizbornog spota. Do trenutka pisanja ovog maila, odgovor nisam dobio. 

12. Kao građanin, koji trenutno nema potrebu za specijalističkim niti dijagnostičkim pretragama ne mogu pristupiti prostorijama bolnice. 

13. "Sasvim slučajno" sam kao građanin i kandidat na predstojećim lokalnim izborima. 

Postavlja se pitanje kako ste uspjeli zaključiti da nema povrede Članka 33. Stavka 2. ako je ovim deduktivnim slijedom vrlo jasno da su se kandidati Dukić, Longin i Čulina sebe doveli u povlašteni položaj nad svim drugim kandidatima? 

No, kako je moja narav uistinu empatična suprotno pretpostavkama mnogih, pokušat ću Vam pomoći da pronađete obrazloženje u kojem nije povrijeđen navedeni članak. No, u tom slučaju morate odgovoriti na sljedeća pitanja:

1. Da li je moguće da je župan Longin bio naručen na specijalistički pregled u istom terminu kao i sam fotograf pa su sasvim slučajnim spletom okolnosti uspjeli snimiti predmetnu fotografiju? 

2. Da li je moguće da je gradonačelnik Dukić na specijalistički pregled bio naručen u istom terminu, pa i na istom odjelu kao i snimatelj predmetnog spota koji su potom sasvim slučajno snimili u prostorijama javne ustanove? 

3. Da li je moguće da su gradonačelnik i župan bili oboje, zajedno sa snimateljima, naručeni na pulmološki pregled s obzirom da ih je dočekao pulmolog, a ujedno i ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina. 

Dozvolite mi da samo zaključim da smo u našoj lijepoj RH vidjeli i veće slučajnosti. 

Na stranu moje paušalne ocjene koje ne mogu biti predmet ozbiljne rasprave. Jasno je da imate zakonski okvir koji Vam je temelj za odlučivanje te da bi svaki moj daljni prigovor izvan toga trebao biti upućen zakonodavnoj grani vlasti. 

Unatoč tome, ne mogu ne izraziti svoju ogorčenost što i aktualne, a po mom sudu, manjkave odredbe važećeg zakona vi kao nadležno tijelo za provedbu izbora dodatno obezvrjeđujete. Odgovaranjem što je primjereno, a što nije primjereno sveli ste sebe na moralni "sud". Što čak i ima svoje utemeljenje kad donosite odluku temeljenu na etičkom kodeksu koji je po svojoj naravi skup formalnih i neformalnih moralnih pravila. No, kad kršenje Zakona spuštate s razine pravne odluke na razinu moralne prosudbe sami sebi, kao neovisno tijelo za provedbu izbora, oduzimate ovlasti i urušavate legitimnost i ugled, te povećavate nepovjerenje građana u neovisne institucije. 

Biti član izbornog povjerenstva je društveno odgovorna funkcija i nije bezrazložno da su članovi tih provedbenih tijela u pravilu članovi sudbene vlasti, a znamo da snaga svake demokracije, pa samim i time razina demokratičnosti društva i povjerenja građana ovisi upravo o odnosu moći između svih triju grana vlasti. Ako Vi sami sebi oduzimate, svojom voljom,  moć koju Vam Zakon nalaže, ti odnosi su trajno narušeni. 

A kako iskreno vjerujem u važnost javne informiranosti vezano za rad neovisnih institucija ovaj peigovor šaljem na više adresa. 

Shodno svemu navedenom, molim da se o svemu ovome očituje Državno izborno povjerenstvo - zaključio je Zupčić u svom prigovoru. 

20. lipanj 2021 08:23