StoryEditor
TribinaPOSTANI BOBI

Treba vam ljetni posao? PU Zadarska objavila natječaj za prometnu jedinicu mladeži

Piše PU ZD
24. svibnja 2021. - 17:15
Natječaj za ”bobije”Arhiva

Policijska uprava zadarska objavljuje oglas za prijam pripadnika u Prometnu jedinicu mladeži, koji će obavljati poslove nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima na području Zadra

Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2021. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 15 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra. ( Grad Zadar, Dopis: KLASA 340-01/21-01/395, URBROJ 2198/01-14-21-2 od 21. svibnja 2021. godine.).

Zamolbe će se zaprimati od 25. svibnja do  06. lipnja 2021. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br.30

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica

  • mora imati navršenih 16 godina života ili više ,
  • primjeren u učenju, ponašanju i radu
  • mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
  • prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (3.000,00 kn ).

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,

2. pravila prometa,

3. prometne znakove,

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti ovdje.

Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.

18. lipanj 2021 20:04