StoryEditor
TribinaNA PUTU MURVICE

Zadarska policija prodaje rashodovane vanbrodske motore putem javnog nadmetanja

Piše PU zadarska
3. kolovoza 2020. - 17:38

PU zadarska objavila je Javni poziv o prodaji rashodovanih vanbrodskih motora putem javnog nadmetanja: vanbrodski motor Mercury 75 LPTO (1995.) 350,00 kn, te vanbrodski motor Mercury 75 ELPTO (2002.) 3.000,00 kn.

Vanbrodski motori se mogu razgledati 10. i 11.08.2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati na adresi u Zadru, Put Murvice 9, uz prethodnu najavu osobi za kontakt Slavici Šindija, na tel. 023/345-163.
 
Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene. Zainteresirani ponuđači obvezni su navedenu jamčevinu uplatiti na račun Državnog proračuna RH, IBAN: HR1210010051863000160, model: HR63, poziv na broj: 9725-20108-22888.
 
Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim se ponuditeljima vraća. Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje, sklapanja ugovora ili ne isplati cijenu u ugovorenom roku.
 
Prodaja se obavlja po načelu »viđeno – kupljeno« pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.
 
Potpisane i pečatirane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno u Pisarnicu prodavatelja, na adresu: MUP RH, Policijska uprava zadarska, Zadar, Put Murvice 9, u zatvorenoj omotnici s upisanom adresom prodavatelja i adresom ponuditelja te naznakom »Ponuda za javno nadmetanje za prodaju rashodovanih izvanbrodskih motora – ne otvarati«. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene.
 
Rok za dostavu ponuda je 28.08.2020. do 11 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Pisarnici MUP RH, Policijska uprava zadarska, Zadar, Put Murvice 9, bez obzira na način dostave.
 
Otvaranje ponuda neće biti javno.
 
Svaki ponuditelj dužan je uz dostavljenu ponudu u kuverti priložiti i dokaz o uplati jamčevine kako bi mogao sudjelovati u nadmetanju.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz dostavu dokaza o uplati jamčevine.
 
Obavijest o najpovoljnijoj ponudi ponuditeljima će se priopćiti pisanim putem.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 
Prodavatelj zadržava pravo ne odabrati ni jednu ponudu, kao i pravo poništenja nadmetanja, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoje odluke.

Izdvojeno

21. rujan 2020 18:32