StoryEditor

Radovi na sanaciji odlagališta otpada ‘‘Samograd‘‘ vrijedni 7,1 milijun kuna napreduju planiranom dinamikom

Piše Promo
9. veljače 2021. - 15:15
Vecka Kula u Starigrad Paklenici, strateška kula iz osmanskog carstva, koja je nekada čuvala Podvelebitski kanalIvana Nobilo/Cropix
image
EU fondovi Općina Starigrad
Promo

Projekt sanacije odlagališta otpada „Samograd“ uspješno napreduje. Radovi na sanaciji odlagališta započeli su krajem studenog 2020. godine te napreduju planiranom dinamikom. Izvođač radova je tvrtka G.T. trade d.o.o. iz Splita. Uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova obavlja tvrtka Konus d.o.o. iz Zadra. Izvršitelj usluge projektantskog nadzora je tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba. Uslugu upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti izvršava tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

image
Nacionalni park Paklenica 
Jure Miskovic/Cropix

Projekt sanacije odlagališta otpada ''Samograd'' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0008). Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10% prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Starigrad.

image
Općina Starigrad 
Andrija Lucic/Cropix

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 - Ispravak), a obuhvaća preoblikovanje otpada prema projektnom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim slojem, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju interne servisne makadamske prometnice, izgradnju ograde oko prostora saniranog odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje.

image
Krste Ramić, načelnik Općine Starigrad Paklenica
Jure Miskovic/Cropix

Predviđeno trajanje radova iznosi sedam mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole. Potom slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije odlagališta spriječit će se daljnji negativni utjecaji, postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Sve informacije vezane uz projekt dostupne su na web stranicama Općine Starigrad.

U Starigradu, 27. siječnja 2021.

Načelnik: KRSTE RAMIĆ, dipl.oec.

image
EU fondovi Općina Starigrad
Promo

Izdvojeno

19. veljača 2021 23:05