StoryEditorOCM

DRUGO IZDANJE Zašto i kako pospješiti prelazak na održivo poslovanje – odgovore potražite u Bijeloj knjizi Generali osiguranja i SDA Bocconija

Piše pr
31. svibnja 2023. - 07:00

 

Istraživači SDA Bocconi Sustainability Laba intervjuirali su više od tisuću malih i srednjih poduzeća kako bi istražili njihov pristup održivosti

 

Mala i srednja poduzeća, iako su srž europskih ekonomija, istodobno su posebno osjetljiva na izazove koji prate velike promjene kao što su javnozdravstvene ili geopolitičke krize, a posebice one koje dolaze s neumoljivim klimatskim promjenama. Ono što može malim i srednjim poduzećima pomoći u osiguranju opstanka je integracija održivog pristupa poslovanju prema ESG modelu s razmotrenim okolišnim, društvenim i upravljačkim učincima i rizicima. U prelasku na održivo poslovanje malim i srednjim poduzećima podršku može pružiti cijeli ekosustav u koji su uključeni donositelji odluka, financijski sektor, kao i akademska zajednica. Navedeno je samo dio zaključaka drugog izdanja Bijele knjige SME EnterPRIZE, zajedničkog projekta Generali Grupe i poslovne škole SDA Bocconi, fokusiranog upravo na europska mala i srednja poduzeća. Istraživači SDA Bocconi Sustainability Laba intervjuirali su više od tisuću malih i srednjih poduzeća i istražili njihov pristup održivosti.

 

Ostvarenje ciljeva održivog razvoja zajednička je odgovornost. Naime, posljednje izvješće Međuvladina panela o klimatskim promjenama (IPCC) utvrdilo je da bi se cilj zagrijavanja od 1,5 °C prema Pariškom sporazumu trebao postići tako da globalne emisije stakleničkih plinova dosegnu vrhunac najkasnije do 2025. godine i smanje se za 43 posto do 2030. godine. A s obzirom na to da institucionalne, organizacijske i individualne prepreke sprečavaju mala i srednja poduzeća u usvajanju strategija održivosti, Bijela knjiga posebno ističe važnost podrške i poticanja MSP-ova na integraciju ekoloških i društvenih aspekata u strategije i poslovanje.

Osim posvećenosti ostvarenju ciljeva održivog razvoja, tvrtke koje su usvojile formalizirani pristup održivosti, s planiranjem i provedbom inicijativa u području zaštite okoliša – uključujući ulaganja u čistu i obnovljivu energiju, projekte energetske učinkovitosti te štednju, ponovnu uporabu ili recikliranje materijala – potvrdile su da su postigle brojne koristi, uključujući poboljšanu reputaciju, konkurentske prednosti i ekonomske koristi.

Bijela knjiga posebno ističe važnost ranog ulaganja MSP-ova u održivost jer ih to bolje pozicionira za suočavanje s kompleksnim okolnostima, prepoznavanje i iskorištavanje novih prilika te učinkovito upravljanje rizicima.

 

Strateška inicijativa SME EnterPRIZE

 

Kako je istaknuto, da bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja, odnosno pružila podrška i malim i srednjim poduzećima u tom prijelazu, ključna je suradnja donositelja politika, institucija, velikih kompanija, financijskog sektora te akademske zajednice i istraživača, koji trebaju zajednički raditi na osmišljavanju poticaja, pojednostavljivanju regulatornih okvira, pružanju podrške inicijativama malim i srednjim poduzećima te olakšavanju njihova pristupa financijskim resursima.

image
Getty Images/istockphoto

Upravo s tim ciljem Generali Grupa pokrenula je i stratešku inicijativu SME EnterPRIZE koja u prvi plan stavlja heroje održivosti – mala i srednja poduzeća koja su u svojim poslovnim aktivnostima implementirala značajne inicijative održivosti te predstavljaju inspirativne modele za druge poduzetnike. Ugrađena u strateški plan Generali Grupe "Lifetime Partner 24: Driving Growth", inicijativa SME EnterPRIZE promiče uključiviju i zeleniju ekonomiju u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU.

 

Zahvaljujući tome, osim razmjene primjera dobrih praksi, i mala i srednja poduzeća imaju priliku osvojiti vrijedne nagrade te promovirati svoj poslovni model na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

image
Getty Images/istockphoto

 

Naime, i ove se godine, do 4. lipnja 2023., na natječaj SME EnterPRIZE mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koja su ujedno i klijenti Generali osiguranja ili Privredne banke Zagreb te članovi udruge Glas poduzetnika. U kategorijama "Zajednica" i "Okoliš" nagradit će se najbolje održive prakse, odnosno ona poduzeća koja skrbe o održivosti poslovanja i odnosu s dionicima te su fokusirana na dobrobit zajednice i okoliša. Najbolje održiva poduzetnička praksa iz Hrvatske, koja će se potom proglasiti između pobjednika kategorija, bit će predstavljena na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu 28. studenoga 2023. Otvorite put vlastitoj priči o održivom uspjehu i prijavite se na natječaj SME EnterPRIZE ovdje.

 

O Bijeloj knjizi

 

Bijela knjiga pruža pregled znanstvene i neznanstvene literature o održivosti i MSP-ovima u odabranim europskim zemljama, te prezentira rezultate ankete koja razumije njihov strateški pristup, integraciju održivosti, prepreke s kojima se suočavaju i percepciju koristi. Posebna analiza usredotočuje se na transformacijsku dinamiku industrija s visokom potrošnjom energije (EII) i sektora poljoprivrede i prehrambene industrije, koji čine značajan udio emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji. MSP-ovi koji djeluju u ovim sektorima moraju biti svjesni hitnih transformacija i biti spremni prihvatiti nužne promjene kako bi postigli klimatsku neutralnost.

#bijela knjiga #Generali grupa #SME Enterprize #Generali osiguranje

27. rujan 2023 23:29