StoryEditor
Zadar plusGRAD ZADAR OBJAVIO LISTU (2)

Ovo su studenti slabijeg imovnog stanja koji će primati gradske stipendije

Piše Grad Zadar
6. veljače 2018. - 20:00
promocija_sveuciliste13-040

GRAD ZADAR Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija studentima slabijeg imovnog stanja

Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 25. listopada 2017. godine (Klasa: 604-01/17-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-17-2), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 2. veljače 2018. godine, u t v r d i l o

 

BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Red.

br.

 

IME I PREZIME

 

Materijalni položaj

Socijalni položaj

Opći uspjeh

Sveukupno

bodova

 1.  

JOSIP ATELJ

160

20

4,67

180

 1.  

MARIANA BILOSNIĆ

130

10

4,12

140

 1.  

TONI CRISPIATICO

100

40

3,67

140

 1.  

MARKO BUTERIN

40

80

2,69

120

 1.  

DINA ČIMBUR

100

10

3,69

110

 1.  

ANTONIJA ZRNO

100

0

4,56

100

 1.  

ROKO MARIN

70

30

3,00

100

 1.  

ANTONELLA LAĆA

70

10

3,13

80

 1.  

ENA TRIFKOVIĆ

70

0

4,54

70

 1.  

KRISTINA KANJER

40

10

4,33

50

 1.  

JURE VULIĆ

40

0

3,75

40

 1.  

BOŽENA DAMJANOVIĆ

0

20

4,73

20

 1.  

LORI MIRČIĆ

0

20

3,67

20

 1.  

DENIS KUSTURA

0

10

3,75

10

 1.  

MATKO DAMJANOVIĆ

0

10

3,33

10

 1.  

DUJE JERGAN

0

0

4,94

0

 1.  

LUCIJA STOLIĆ

povukla prijavu s natječaja

 1.  

LUCIJA ŠUŠIĆ

povukla prijavu s natječaja

 1.  

KARLA VRČEK

nema prebivalište na području Grada Zadra najmanje 5 godina

 

Pravo na stipendiju ostvarili su studenti od rednog broja 1. do zaključno 15.

 1. Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo prigovora Gradonačelniku Grada Zadra u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči Grada i OTP banke Hrvatska d.d., te službenim web stranicama Grada.

 1. Sa studentima koji su ostvarili pravo na Stipendiju za studente slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2017./2018. godini zaključit će se ugovor o stipendiranju (obavijest – naknadno).

 1. Kandidatima s kojima se ne potpiše ugovor o stipendiranju dokumentaciju mogu preuzeti u Upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra.

 

U Zadru, 2. veljače 2018. god.

 

ČLANOVI POVJERENSTVA:

Doroteja Kamber Kontić, v.r.

Ivana Guglielmini, v.r.

Ivana Lončar Mašina, v.r.

17. lipanj 2021 14:49