JOSIP MILJAK

1997. - 2016.
Noćas će misec zagrlit' grane maslina starih u našoj vali da nam je vratit' sve naše dane i poći dalje di nekad smo stali... Jure, Josip, Coce, Šego, Antea, Joe, Šime i Frane