PISMO IZ KOMORE Zadarski obrtnici održali Skupštinu – rashod za zaposlene pada 30 posto

PISMO IZ KOMORE

U Obrtničkoj komori Zadarske županije danas je održana redovna Skupština na čijem su se dnevnom redu našali prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018., Prijedlog Financijskog plana za 2019. i Prijedlog programa rada za 2019. godinu. Kod rebalansa Financijskog plana za 2018., pojašnjeno je da se   radi o financijskim odstupanjima većim od pet posto u odnosu na Financijski plan koji je donesen na sjednici Skupštine 07.12.2017.g.

U strukturi prihoda najveća odstupanja su u prihodima po posebnim propisima" (majstorski ispiti, stručna osposobljenost, licenciranje) koja su smanjena za oko 20 posto te "prihodi od imovine" uvećani za 18 posto,  te "ostali prihodi" koji su umanjeni za oko 14 posto pa oni čine vrlo mali udjel u ukupnim prihodima.

Prihodi od komorskog doprinosa čine oko 80 posto ukupnih prihoda i ta stavka je u granicama  planiranog.

U strukturi rashoda najveća odstupanja su u dijelu "materijalnih rashoda" koji se odnose na  naknade za rad u komisijama,  putni troškovi članova upravnih tijela, režijski troškovi, uredski troškovi, reprezentacija i Obrtničke igre, a umanjeni su za oko 25 posto. Jednoglasno je prihvaćen rebalans Financijskog plana za 2019. g. s ukupnim  prihodima od 1.074.000 kuna te jednakim ukupnim rashodima,  što je za 8,35 posto manje od planiranog za ovu godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. rađen je u okvirima realnih mogućnosti po stavkama prihoda te očekivanim aktivnostima  po planu rada u stavkama rashoda. Usljed kadrovskih promjena u ovoj godini, za 2019. je umanjen udio "rashoda za zaposlene" za 30 posto, dok se materijalni rashodi uvećavaju za 15 posto i to najviše u dijelu "naknada troškova u predstavničkim tijelima" te čine 54 posto udjela u ukupnim rashodima.

Prioritet u planu aktivnosti za 2019. upravo se daje strukovnim grupama - cehovima, što u konačnici i  povećava rashode u tom dijelu financijskog plana za 2019. Određeni dio rashoda utrošit će se  za održavanje prostora Komore, a također i za  obnovu osnovnih sredstava koja su dotrajala. Jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2019. s ukupnim prihodima u iznosu od 1.065.000 kuna te jednakim ukupnim rashodima.

Kod točke Prijedlog Programa rada za 2019. g. pojašnjeno je da  Komorski ured, uz predsjednika Komore, sačinjava troje zaposlenika. Svaki zaposlenik ima svoj djelokrug rada koji je definiran ugovorom o radu i pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta. Osim poslova koji su obuhvaćeni tim aktima, djelatnici obavljaju i niz drugih zadaća koji se nameću tijekom njihovog radnog vremena. Potrebe obrtnika su raznolike, od osobnih pa do strukovnih.

Stoga će se u 2019. godini kroz cehove intenzivirati  one aktivnosti  koje su aktualne za pojedinu djelatnost i za koje postoji interes obrtnika.

Prioriteti će biti, kroz cehovsku aktivnost, ponuditi obrtnicima razne kategorije edukacija, radionice, komunikaciju sa županijskom i općinskim tijelima, edukativna putovanja, sudjelovanje na tematskim manifestacijama i sajmovima i drugim događajima. I tijekom 2019. godine provodit će se majstorski ispiti, ispiti za stručnu osposobljenost, licenciranje poslovnih objekata za potrebe naukovanje učenika, intezivirat će se suradnja sa strukovnim školama te promovirati strukovno i cjeloživotno obrazovanje.

Sud časti i Centar za mirenje pri Komori i dalje je na usluzi obrtnicima i potrašačima za alternativno rješavanje sporova.

Naslovnica Tribina

Najčitanije