StoryEditorOCM
4 kantunaISTRAŽUJEMO

Ako je Ledana kršila zakon, jesu li ispunjeni uvjeti za raskid ugovora? Odgovorni su sve znali i šutjeli. Sve je počelo u vrijeme Zvonimira Vrančića

Piše Ivica Nevešćanin
12. srpnja 2022. - 15:10

Jesu li Nasadi, odnosno Grad Zadar, trebali odavno raskinuti poslovnu suradnju s Ledanom zbog nepridržavanja potpisanih ugovora o zakupu javne površine i poslovnih prostora?

Ovo se pitanje čini ključnim za sadašnje i buduće poslovanje kafića/noćnog kluba Ledana u Perivoju kraljice Jelene Madijevke, gdje je prošlog četvrtka, padom s bedema u skladište Čistoće, preminuo 20-godišnji mladić iz Irske.

Naime, nadzor Državnog inspektorata od 18. listopada 2021. nedvojbeno je utvrdio da Ledana za površinu koju je koristila za ugostiteljsku djelatnost nije imala izdane minimalne uvjete, odnosno da za površinu zakupljenu od Nasada nisu ishodili neophodne minimalne uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (od županijskog Odjela za gospodarstvo i turizam). Takav vid poslovanja je nezakonit i spada pod kategoriju prekršaja zbog čega su turistički inspektori Državnog inspektorata protiv Rive Liburna, tvrtke u čijem je vlasništvu Ledana, i njenog suvlasnika, Mihe Vukovića, podnijeli prekršajne prijave na Općinskom sudu u Zadru. Međutim, zbog preseljenja sudaca Prekršajnog na Građanski odjel, broj zadarskih prekršajnih sudaca se drastično smanjio a priliv novih predmeta je jako velik, pa je dio zadarskih predmeta prebačen na Općinski sud u Splitu, a među njima i dva prekršajna postupka protiv Ledane i njenih vlasnika.

image
Jure Miskovic/Cropix

Jedan postupak odnosi se na prekršaj prekoračenja radnog vremena (kolovoza 2021.), a drugi zbog „obavljanja ugostiteljske djelatnosti suprotno izdanom rješenju nadležnog upravnog tijela” (listopad 2021.). Prema posljednjim informacijama, u ovom drugom postupku, koji se tiče rada bez minimalnih uvjeta, nije održano nijedno ročište.

Državni inspektorat je dakle u svom nadzoru od listopada prošle godine ustvrdio da Ledana koristi 62 konzumna mjesta i tri točionika (šanka) više nego što bi smjela, što je u naravi površina od nekih 200 kvadratnih metara. Toliko je Ledana zapasala perivoja više nego za što je smjela prema ugovoru o zakupu površine i izdanim minimalnim uvjetima. Turistička inspekcija Državnog inspektorata je zbog toga, citiramo, „ugostitelju zabranila daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga na 62 konzumna mjesta te na tri šanka na prostoru za usluživanje na otvorenom na kojem su se ugostiteljske usluge pružale suprotno izdanom rješenju o udovoljavanju minimalnim uvjetima nadležnog ureda Zadarske županije”.

Na ovom mjestu valja podsjetiti da je Zadarski.hr otkrio kako je Ledana u deset godina rada u tri navrata tražila i dobila rješenja za minimalne uvjete. Prvi put uoči otvorenja 2012. godine tražila je minimalne uvjete za 67 kvadrata unutrašnje površine za noćni klub, sedam dana kasnije za 100 kvadratnih metara terase za potrebe kafića te treći put, početkom siječnja 2022. traženi su minimalni uvjeti za 599 kvadrata terase za kafić i noćni klub. Ledana je naime registrirana kao ugostiteljski objekt dvojne vrste, kafić/noćni bar, i nije najjasnije kako je moguće u takvoj registraciji javnu površinu odobrenu za kafić (što naglašavaju u županijskom Uredu za gospodarstvo i turizam), ugurati u površinu noćnog kluba koji, prema kategorizaciji, ne može biti objekt manji od 100 kvadratnih metara!

image
Luka Gerlanc/Cropix

Dakle, kada su turistički inspektori 18. listopada ušli u Ledanu konstatirali su prekršaj korištenja veće površine u odnosu na izdana rješenje o minimalnim uvjetima. Koliko je tako dugo Ledana funkcionirala, inspektori nisu istraživali, no ako je samo jednom prije toga tražila minimalne uvjete za sto kvadrata, a u međuvremenu je povećavala zakupljenu površinu do današnjih 599, logično je pretpostaviti da je Ledana manji dio svog postojanja u Perivoju poslovala u skladu s pozitivnim zakonima. Konkretno, Ledana je uskladila zakupljenu javnu površinu od Nasada s minimalnim uvjetima tek u siječnju ove godine!

Čim su inspektori konstatirali prekršaj u kojem su zatekli Ledanu, u sudskom su postupku podnijeli zahtjev da Ledani bude oduzeta dobit koju je stekla na taj nezakonit način!

Zašto je sve ovo važno? Zato što u Uvjetima za raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora (67 kvadrata) sklopljenog između Nasada i Rive Liburna 25. kolovoza 2021. godine, stoji da zakupodavac, u ovom slučaju Nasadi, može otkazati ugovor o zakupu iz najmanje osam razloga. Pored ugovorenih i zakonskih odredbi, posebno su zanimljiva dva razloga koja se izrijekom navode pod točkom 1. i 3.

Pod točkom 1. stoji da Nasadi mogu otkazati ugovor „ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje poslovne djelatnosti temeljem rješenja nadležnog tijela” odnosno, pod točkom 3. „ako zakupnik koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili tako da se poslovnom prostoru, zajedničkim prostorijama ili uređajima njegovom krivicom nanosi šteta”.

Je li Ledana ispunila te uvjete za raskid ugovora? Prema mišljenjima nekoliko naših sugovornika koji su bili neugodno iznenađeni nadzorom Državnog inspektorata za Ledanu, uvjeti za raskid ugovora su odavno ispunjeni. Ispunjeni su prije deset mjeseci kada je inspektora utvrdio da nemaju minimalne uvjete za obavljanje djelatnosti za zakupljenu površinu.

image
Luka Gerlanc/Cropix

Ako je državni inspektorat utvrdio da su počinili prekršaj gospodarenja na javnoj površini bez potrebnih minimalnih uvjeta, zbog čega im je izdana zabrana rada te se sudski od Ledane traže povrat dobiti, je li to dovoljan razlog za prekid ugovora? Naravno, postupak pred sudom nije pravomoćno okončan, nije zapravo ni započeo, ali začuđuje da u takvoj situaciji, dakle nakon što su pokrenute sankcije protiv Ledane zbog nezakonitog rada, i o tome obaviješteni Grad Zadar, Nasadi i upravna inspekcija, Ledana može od županijskog Ureda za gospodarstvo i turizam dobiti nove minimalne uvjete nad površinom perivoja od 599 kvadratnih metara!

Debela tri mjeseca nakon što je inspekcija utvrdila nezakonito poslovanje, Nasadi s Rivom Liburna potpisuju novi ugovor o zakupu javne površine na razdoblje od godinu dana (od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.), a prije toga, u kolovozu 2021. i novi ugovor o zakupu poslovnog prostora površine 67 kvadrata za noćni klub na novih pet godina (do 25. kolovoza 2026.)!

Teško je vjerovati da Grad Zadar i Nasadi nisu znali za rezultate inspekcijskog nadzora, ali očito nisu ništa htjeli poduzeti da zbog toga ”stisnu” Ledanu, nego su im progledali kroz prste. Štoviše, dali su im suglasnost za ishođenje minimalnih uvjeta za 599 kvadrata zakupljene površine, i to prvi put u deset godina!

image
Luka Gerlanc/Cropix

Je li tu bila riječ o pogodovanju, sudjelovanju u prikrivanju nezakonitosti, namjernom ignoriranju rezultata inspekcijskog rezultata ili običnom nemaru, neznanju i neradu nadležnih službi Grada Zadra i Nasada, trebala bi utvrditi neka buduća istraga policije ili DORH-a (ako do toga uopće dođe), no Ledana je zahvaljujući njima, unatoč nezakonitom radu o kojem su na vrijeme bili obaviješteni, dobila nove minimalne uvjete kojima je 'preskočila' obveze iz inspekcijskog nadzora. Istog trena kada su dobili minimalne uvjete za 599 kvadrata Državni inspektorat je obustavio pokrenuti upravni postupak protiv Ledane, no sudski postupak je ostao i čeka se da počne u Splitu.

image

UO Ledana, skice Nasadi

Zadarski.hr/
image

UO Ledana, skice Nasadi

Zadarski.hr/

Suradnja Nasada i Ledane krenula za vrijeme gradonačelnika Vrančića

Prvi ugovor između Nasada i Rive Liburna o zakupu javne površine (100 kvadrata) i poslovnog prostora (67 kvadrat) u Perivoju kraljice Jelene Madijevke sklopljen je 2012. godine na pet godina, u vrijeme kada je gradonačelnik bio Zvonimir Vrančić, a direktor Nasada Hrvoje Grdović. Grdovića je 2013. zamijenio Lenko Ugrinić koji s Ledanom sklapa novi ugovor o zakupu javnih površina, za koje također nisu ishodili minimalne uvjete. Na koncu se nakupilo 599 kvadratnih metara koje pod jedan ugovor o zakupu stavlja novi direktor Josip Krnčević (od 2020.). Ugovor je potpisan na rok od jedne godine i nema klauzulu o raskidu, za razliku od ugovora o zakupu poslovnog prostora (67 kvadrata) koji je potpisna na pet godina uz klauzule o raskidu.

image

Na kojim se česticama nalazi Ledana?

Katastar.hr/

Je li ugovor Nasada i Ledane pravno valjan?

Nasadi su kao korisnik, a ne upravitelj, gradskog vlasništva (Perivoj kraljice Jelene Madijevke) sklopile ugovor o zakupu s tvrtkom Riva Liburna za 599 kvadratnih metara javne površine. Sva zakupljena površina, prema riječima direktora Nasada, Josipa Krnčevića, nalazi se na parceli broj 10762/1 koja je u zemljišnim knjigama označena kao park površine 8141 četvorni metar.

Međutim, prema katastarskim podlogama na portalu Katastar.hr, Ledana se tek manjim dijelom nalazi na parceli 10762/1, a većim dijelom na tri druge parcele u vlasništvu Grada Zadra, pod brojem 10762/2, 10762/3 i 10762/4. Parcela pod brojem 10761, označena kao kuća i dvor od 287 kvadrata, u naravi je prostor skladišta Čistoće ”u prizemlju” perivoja, gdje je stradao nesretni mladić.

Preciznije, na dijelu najveće parcele (10762/1), u elaboratu o zakupu označen kao površina A, nalazi se glavni podij Ledane, ukupne površine 184 metra kvadratna. Sve druge površine koje u perivoju koristi Ledana, označene slovima od B do J, nalaze se na drugim parcelama, prema Katastru.hr na česticama broj 10762/2 i 10762/3, od 350 odnosno 54 kvadrata. Je li ta netočnost iz ugovora slučajna ili ne, također bi trebala utvrditi neka istraga, te dati odgovor na pitanje je li takav ugovor uopće valjan.

Inače, površina B (drveni podij) koju koristi Ledana ima 50 kvadrata, površina C (drveni podij) 40 kvadrata, površina E (terasa) 16 kvadrata, površina F (šank) 10 kvadrata, površina G (oko fontane) 36 kvadrata, površina H (umjetna trava) 100 kvadrata, površina I (šljunčani plato) 151 kvadrat, te površina J (niše) 12 kvadrata.

26. rujan 2023 09:22