StoryEditorOCM
4 kantunaSDP ZA PRORAČUN?

Imamo odgovor za Radetu: "Ja sam izdao dozvolu za zgradu u Teslinoj. U skladu sa zakonom!" Dukić: "Ne očekujem kako ćete održati riječ!"

Piše i. n.
20. svibnja 2024. - 19:48

Hoće li pasti dozvola za stambenu zgradu u Teslinoj ulici ili će Grad Zadar konačno dobiti proračun?

Ova dilema uvelike ovisi o Danielu Radeti, gradskom vijećniku SDP-a, koji se prošli petak javno obvezao da će klub vijećnika podržati gradski proračun ako mu gradonačelnik Dukić kaže "tko je i za koliko izdao nezakonitu građevinsku dozvolu na prostoru SAS-a za gradilište koje je zatvorila i građevinska inspekcija".

Podsjetimo, Građevinska inspekcija zatvorila je gradilište višestambene zgrade u Ulici Nikole Tesle (kod bivšeg SAS-a) na Plovaniji zato što je investitor započeo radove nakon što mu je istekla građevinska dozvola za zemljište površine 1563 četvorna metra.

Investitor je obrt "Mont Trade", vlasnika Joška Zekanovića iz Poljica Briga. Glavni projektant je Siniša Mandić, glavni izvođač "Mont Trade", a glavni nadzorni inženjer Tomislav Zekanović. Joško Zekanović je zemljište i projekt s građevinskom dozvolom za višestambeni objekt na četiri kata kupio prije gotovo dvije godine od tvrtke "Brala" u vlasništvu posedarskog poduzetnika Roka Brale.

Investitor je u roku tri godine od dobivanja građevinske dozvole trebao podnijeti prijavu početka građenja. Građevinska dozvola istekla je u veljači ove godine, a radovi su naknadno započeli. Zbog toga je inspekcija zatvorila gradilište.

image

Daniel Radeta
 

Luka Gerlanc/Cropix

Radeta je u više navrata doveo u pitanje legalnost izdavanja građevinske dozvole za taj stambeni objekt. Iako su iz Grada Zadra demantirali njegove tvrdnje, Radeta je nastavio tvrditi da dozvola nije smjela biti izdana, da bi prošlog petka na svom FB profilu napisao kako će klub SDP-a u Gradskom vijeću podržati gradski proračun ako mu gradonačelnik Dukić ispuni novi uvjet.

Kako bi bili sigurni da smo njegovo javno obećanje dobro razumjeli, Zadarski.hr je nakon toga razgovarao s Radetom koji je potvrdio da će klub SDP-a podržati proračun i u slučaju ako Grad Zadar dokaže da je dozvola izdana u skladu sa zakonom.

Odmah smo u petak poslijepodne od Ureda gradonačelnika, na temelju Zakona o pravu na pristup informacija, zatražili detaljno objašnjenje o izdanoj dozvoli, a odgovor dobili smo ih u ponedjeljak kasno popodne.

Odgovor za Radetu napisao je Mile Vukšić, građevinski inženjer koji je izdao po Radeti spornu dozvolu, a njegovom detaljnom objašnjenju pridružio se i gradonačelnik Branko Dukić. Njihovi odgovori, koje prenosimo u cijelosti, kazuju isto: dozvola je izdana u skladu sa zakonom i planskim uvjetima! Hoće li Radeta i SDP održati riječ i podržati proračun?

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva koji ste uputili Uredu gradonačelnika, a vezano uz sve relevantne podatke koji se odnose na izdavanje dokumenata za gradnju stambeno poslovne građevine na građevinskoj čestici površine 1563 m2 koja nosi broj k.č. 3099/12 k.o. Zadar u Zadru Nikole Tesle bb, slobodan sam osobno, a u dogovoru s kolegama, uputiti Vam odgovore.

Prije svega, dopustite mi da se predstavim. Ja sam Mile Vukšić, diplomirani inženjer, viši savjetnik u Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra. I odgovorna sam osoba koja je provodila postupak izdavanja građevinske dozvole za građevinu koja je postala predmet političkog spora vijećnika Radete s gradonačelnikom Dukićem.

Zbog konkretne prozivke vijećnika Radete i traženja imena onoga koji je ”nezakonito izdao“ tu građevinsku dozvolu, odlučio sam mimo ustaljenog pravila istupiti osobno jer, iako je riječ o upravnom postupku, ne mogu prihvatiti nametanje tvrdnje o nelegalnom postupanju.

Ovaj posao radim već 17 godina i u tom sam razdoblju proveo stotine postupaka i ni jedan dokument na kojemu sam radio nije poništen ili vraćen na novo postupanje.

Dakle ja sam vodio postupak i izdao Lokacijsku dozvolu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra br. KLASA: UP/I-350-05/19-01/5, URBROJ: 2198/01-5-19-8, od 21.11.2019. godine, izvršna i pravomoćna 16.12.2019. godine, tvrtki Bagat usluge d.o.o. Zadar, za gradnju stambeno poslovne građevine na građevinskoj čestici površine 1563 m2 koja nosi broj k.č. 3099/12 k.o. Zadar u Zadru Nikole Tesle bb.

Predmetna lokacijska dozvola je izdana temeljem članka 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) u skladu s Prostornim Planom Uređenja Grada Zadra, dopuna plana (Glasnik Grada Zadra br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst).

Tijekom postupka utvrđeno je da se građevinska čestica broj k.č. 3099/12 k.o. Zadar nalazi u obuhvatu gore navedenog plana i to prema kartografskom prikazu 4.1.A. „Građevinsko područje naselja Zadar“, u izgrađenom dijelu građevinskog područja, a prema kartografskom prikazu 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" u zoni stambene namjene Ss-Sv.

Tijekom postupka je nesporno utvrđeno da se građevna čestica nalazi u zoni srednje gustoće oznaka (Ss) i zoni veće gustoće (Sv), koje na kartografskom prikazu 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" nisu razgraničene, dakle u toj zoni je propisano da se mogu izdati dozvole za zgrade određene za zonu srednje gustoće (Ss) ali i za zgrade određene za zonu visoke gustoće (Sv), obzirom na veličinu građevne čestice i zahtjeva investitora.

Kako je investitor prema svom zahtjevu obzirom na veličinu građevne čestice površine 1563 m2 koja nosi broj k.č. 3099/12 k.o. Zadar ispunio uvjete za izdavanje lokacijske dozvole za zgradu u zoni stambene namjene srednje gustoće (Ss), (veličina građevne čestice od 1000 m2 do 2000 m2), to je u pogledu lokacijskih uvjeta propisanim člancima 50., 51., 55., 89., 90., 259., 264., važećeg plana ista i izdana.

image

Zaustavljeni su radovi na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Teslinoj ulici

Luka Gerlanc/Cropix

Po pravomćnosti lokacijske dozvole i izrade tehničke dokumentacije (projekata) isti investitor je podnio zahtjev i od istog tijela Grada Zadra ishodio Građevinsku dozvolu br. KLASA: UP/I-361-03/20-01/274, URBROJ: 2198/01-5-21-21, od 20.1.2021. godine izvršna i pravomoćna 8.2.2021. godine.

Nadalje lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje. U konkretnom slučaju lokacijska dozvola je postala pravomoćna dana 16.12.2019. godine, a investitor je podnio zahtjev za građevinsku dozvolu dana 1.09.2020. godine, dakle u roku važenja.

Nakon gore navedenog Plana, od 1.1.2020. godine došlo je do izmjene istoga te je od tada na snazi PPUG Zadar - V. ID (službeno: Izmjene i dopune) ("Glasnik Grada Zadra" br. 4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 16/11., 2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.) te je tako došlo i do promjene kartografskom prikazu 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" tako da je predmetno zemljište u zoni stambene namjene - visoke gustoće, oznake (Sv) za koje je područje obveza izrade UPU-a i to oznake (100) stambena zona veće gustoće uz ulicu Domovinskog rata.

Dakle investitor je podnio zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole dana 24.4.2019. godine. U to vrijeme je važio Prostorni plan uređenja grada Zadra, dopuna plana (Glasnik Grada Zadra br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.), po kojem je lokacijska dozvola izdana. Nakon toga temeljem iste je izdana i građevinska dozvola i to je apsolutno u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima i tada važećim Prostornim planom Grada Zadra. Dakle, građevinska dozvola se izdaje na temelju lokacijske dozvole, a lokacijska dozvola na temelju aktualnog plana koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva.

Što se tiče zatvaranja gradilišta, to je postupak Državnog inspektorata koji nema nikakve veze sa postupkom izdavanja dozvola i nije u nadležnosti Grada Zadra.

Ukoliko je vijećniku i dalje nešto sporno ili nejasno, stojim mu na raspolaganju za daljnja pojašnjenja i neposredni usmeni razgovor.

U privitku:

1) kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPU Grada Zadra, dopuna plana (Glasnik Grada Zadra br. 4/04, 3/08, 4/08 - ispravak, 10/08 - ispravak, 21/10 - pročišćeni tekst, 16/11, 2/16, 6/16 - ispravak, 13/16, 4/17 - pročišćeni tekst.).

image

Kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPUG Zadra po kojem je izdana lokacijska i građevinska dozvola

Grad Zadar/Slobodna Dalmacija
image

Kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPUG Zadra po kojem je izdana lokacijska i građevinska dozvola

Grad Zadar/Slobodna Dalmacija

2) Kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPUG Zadar - V. ID (službeno: Izmjene i dopune) ("Glasnik Grada Zadra" br. 4/04., 3/08., 4/08. - ispravak, 10/08. - ispravak, 21/10. - pročišćeni tekst, 16/11., 2/16., 6/16. - ispravak, 13/16., 4/17. - pročišćeni tekst, 14/19.)

image

Izmijenjeni kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPUG Zadar nakon izdavanja dozvola

/Slobodna Dalmacija
image

Izmijenjeni kartografski prikaz 5. "Razvoj i uređenje naselja Zadar" iz PPUG Zadar nakon izdavanja dozvola

/Slobodna Dalmacija

Zadar, 20.5.2024. godine

VIŠI SAVJETNIK

Mile Vušić, dipl.ing.

image

Branko Dukić

Luka Gerlanc/

Dukić: Jučer mural, danas dozvola, sutra nešto treće…

Vijećniče Radeta, iako sam navikao ovih sedam godina na laži i manipulacije koje čine srž Vašeg političkog djelovanja i donio odluku kako na njih više neću odgovarati, ovog puta napravit ću iznimku. I to isključivo kako bih stao iza rada svojih suradnika, zaštitio vrijedne kolege i profesionalne djelatnike Gradske uprave koji odgovorno i časno obavljaju svoj posao u skladu sa strukom i zakonima. I za to bivaju izloženi Vašim javnim prozivkama i lažima koje pokrivate blagodatima vijećničkog imuniteta znajući da za izgovoreno ne možete odgovarati pred zakonom. Laži i podmetanja nisu strani ni ostalima u ovom sazivu Gradskog vijeća koji zajedno sa Vama Zadar drže svojim taocem bez zakonitog proračuna. Ipak, moram priznati da ste Vi u toj disciplini apsolutni šampion.

Vaše namjere nisu čiste, niti u interesu javnosti, jer unaprijed osuđujete osobu bez ikakvog dokaza. Traženje glave na pladnju čovjeka koji radi svoj posao i vođenje javnog linča bez ikakvog dokaza, pokazuje Vaše shvaćanje prava i demokracije.

Svojim suradnicima vjerujem. Dakle, građevinska dozvola kojom ucjenjujete donošenje proračuna izdana je potpuno legalno, u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i mjerodavnim zakonima. Naravno da djelatnici resornog gradskog odjela svoj posao obavljaju ispravno i naravno da su zbog Vašeg politikantstva žrtve nesposobnosti Vas i vijećnika stranke koju zastupate. To što ne znate i nećete znati, ne opravdava ovakvo postupanje.

Naravno da ne očekujem kako ćete održati riječ i podići ruku za proračun unatoč pojašnjenjima koji dokazuju da je dokument izdan potpuno u skladu sa zakonima. Jučer mural, danas dozvola, sutra nešto treće… Žalosno je gledati na koji način i zašto koristite vijećnički imunitet, a još manje zbog čega koristite pravo na vijećničku naknadu.

23. lipanj 2024 07:50