StoryEditorOCM
4 kantunaINTERVJU TJEDNA

Predsjednik Županijskog suda Željko Đerđ: Nemam informacije da suci nisu zadovoljni Pešićem. PNUSKOK se zanimao za kaznenu prijavu protiv njega

Piše Ivica Nevešćanin
2. veljače 2023. - 21:45

Što se događa na Općinskom sudu u Zadru? Zašto suci ne podržavaju predsjednika Marija Pešića, tko je odgovoran za narušene međuljudske odnose na sudu, zašto je ukinut Prekršajni odjel, je li predsjednik Pešić nesposoban, kako ga prozivaju kolege, i zašto se našao pod istragom USKOK-a, neka su od pitanja koja smo postavili predsjedniku Županijskog suda Željku Đerđu koji je po zakonu, kao predsjednik višeg suda, dužan nadzirati rad sudske uprave Općinskog suda.

Sudac Đerđ je na sva naša pitanja odgovorio pisanim putem.

Jesu li vas kontaktirali istražitelji USKOK-a zbog kaznene prijave koju su protiv predsjednika Općinskog suda u Zadru Marija Pešića podnijeli županijski suci Boris Babić i Hrvoje Visković?

- Ne, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nije ured predsjednika ovog suda kontaktirao u svezi kaznene prijave iz vašeg pitanja, no po istom pitanju Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) je u listopadu 2022. zatražio zapisnik o nadzoru obavljanja poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Zadru od 4. veljače 2022., koji im je odmah proslijeđen.

image
Luka Gerlanc/Cropix

Zašto vi osobno niste podnijeli kaznenu prijavu protiv predsjednika Pešića nakon što ste dobili rezultate nadzora provedenog nad uredom predsjednika Općinskog suda s dokazima koji bude ozbiljne sumnje u zlouporabu položaja i krivotvorenje dokumentacije?

- Iako sam već ranije odgovorio na ovo vaše pitanje, ponavljamo da sam kao predsjednik višeg suda, nakon provođenja nadzora od strane sudaca ovoga suda na poslovima sudske uprave Općinskog suda u Zadru, zapisnik o nadzoru zajedno sa priloženim dokumentima, sukladno odredbi članka 28. stavak 4. Zakona o sudovima i odredbi članka 10. stavak 2. Sudskog poslovnika, dana 7. veljače 2022. proslijedio predsjedniku Općinskog suda u Zadru, kao nadziranom sudu, uredu predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, s time da sam, sukladno odredbi članka 81. Zakona o sudovima, vezano za utvrđeno stanje prilikom nadzora, predložio ministru pravosuđa Republike Hrvatske provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu u Zadru u poslovima sudske uprave, a od predsjednika Općinskog suda u Zadru je zatraženo očitovanje. Predsjednik Općinskog suda u Zadru je zatraženo očitovanje na zapisnik o provedenom nadzoru ovom sudu dostavio 25. veljače 2022., a dopunu istog dana 21. ožujka 2022.

Samo na temelju podataka iz zapisnika o provedenom nadzoru, a uzimajući navode očitovanja predsjednika Općinskog suda u Zadru na zapisnik, ja osobno, a niti kao predsjednik višeg suda, nisam smatrao da postoje razlozi za podnošenje kaznene prijave protiv predsjednika nižeg suda, već sam upravo radi boljeg izvida i utvrđenja činjenica potrebnih za takav potez tražio izvanredni inspekcijski nadzor Pravosudne inspekcije, s time da napominjem da je u vrijeme dostave očitovanja predsjednika nadziranog suda na zapisnik, već od strane sudaca ovog suda, koji su sudjelovali u nadzoru, dana 25. veljače 2022. podnesena kaznena prijava, pa nije više niti bilo potrebe za time, jer Državno odvjetništvo je dužno jednako postupati po kaznenoj prijavi bez obzira da li je istu podnijelo neko državno tijelo ili pak bilo koji građanin.

Jeste li od DSV-a zatražili suspenziju predsjednika Pešića zbog podnesene kaznene prijave?

- Prema odredbi članka 73. stavak 1. točka 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću sudac, pa tako i predsjednik suda, će biti udaljen s dužnosti: ako je protiv njega započet kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža, ili dok se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, a prema stavku 2. točka 1. istog članka, sudac može biti udaljen s dužnosti ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje predviđena kazna zatvora do pet godina.

Prema odredbi članka 17. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku kazneni postupak započinje: pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage; potvrđivanjem optužnice ako istraga nije provedena; određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe ili donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga, a prema stavku 2. istog članka kada je propisano da pokretanje kaznenog postupka ima za posljedicu ograničenje određenih prava, te posljedice, ako zakonom nije drugačije određeno, nastupaju potvrđivanjem optužnice, a za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili zatvor do pet godina, od dana kada je donesena osuđujuća presuda.

Dakle, uzimajući da Županijski sud nije od USKOK-a obaviješten da je protiv predsjednika Općinskog suda u Zadru Marija Pešića pokrenut kazneni postupak, iako sam kao predsjednik tražio takav podatak, Državnom sudbenom vijeću nisam predlagao njegovo udaljenje od dužnosti jer se za to nisu ispunile pretpostavke propisane naprijed citiranim odredbama.

Koju bi ocjenu dali sucu Pešiću za njegov rad kao predsjednika Općinskog suda?

- Suce, prema odredbi članka 95. stavak 1. Zakona o sudovima, za obnašanje sudačke dužnosti u protekloj godini ocjenjuje predsjednik suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, a u postupku napredovanja za suca višeg suda ili za predsjednika suda (izuzev Vrhovnog suda Republike Hrvatske), u postupku propisanom odredbama članka 96. i članka 97. Zakona o sudovima ocjenu utvrđuje sudačko vijeće temeljem odredbe članka 49. Zakona o sudovima.

Predsjednik višeg suda nije ovlašten za davanje mišljenja niti ocjene o radu predsjednika nižeg suda.

image
Luka Gerlanc/Cropix

Kako komentirate masovno nezadovoljstvo sudaca Općinskog suda načinom rada predsjednika Pešića iskazano na sjednici svih sudaca. Naime, smatraju ga nesposobnim za obavljanje svoje dužnosti?

- Uz najbolju namjeru ovako neodređeno i paušalno pitanje ne mogu komentirati, jer ne znam o kakvom se to "masovnom nezadovoljstvu sudaca" radi i tko "predsjednika Pešića smatra nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti" jer takve konkretne podatke ured predsjedništva ovog suda nije dobio.

Kako komentirate sjednicu svih sudaca Općinskog suda u Zadru na kojoj su vaše kolege uputile brojne prigovore i pritužbe na rad predsjednika Pešića, optužujući ga da je najodgovorniji za jako loše međuljudske odnose na sudu?

- Kao što sam to rekao i na tom sastanku, da po mom mišljenju, na žalost, u tom sudu nedostaje bolja komunikacija i dijalog, a svaka dobronamjerna kritika je dobra i vodi ka rješavanju problema, kojih u tom sudu, kao i u svakom drugom, ima, a ako postoji volja obije strane za rješavanjem problemi se mogu riješiti, no smatram da to trebaju rješavati suci i predsjednik suda, pa ako treba i uz pomoć predsjednika višeg suda, među sobom otvorenim i konstruktivnim dijalogom unutar suda.

Smatram da je dobro da su suci rekli svoje mišljenje i predsjednik suda svoje, sada je bitno da oni zajedno, sami nađu prihvatljivo rješenje, kako bi se stanje u sudu poboljšalo.

Možete li komentirati prigovore sudaca Kaznenog odjela koji smatraju da su im zbog lošeg rada predsjednika Pešića ugrožena radnička i ljudska prava, te osobne slobode zajamčene Ustavom?

- Uredu predsjednika Županijskog suda nije zaprimio niti jedan prigovor od sudaca Kaznenog odjela u kojem bi se tvrdilo da su im „zbog lošeg rada predsjednika Pešića ugrožena radnička i ljudska prava, te osobne slobode zajamčene Ustavom“, a ako doista to jeste ti suci svakako imaju pravo zaštitu svojih prava ostvarivati u radno pravnom ili građanskom sporu.

Ako se ovim pitanjem upire na zaključak sa sjednice sudaca Kazneno-prekršajnog odjela održane 13. siječnja 2023., koji je pročitan i predat uz zapisnik na sjednici svih sudaca Općinskog suda u Zadru, čiji je zaključak u izvornom tekstu objavljen na portalu Zadarski.hr dana 23. siječnja 2023. pod naslovom „I 11 kaznenih sudaca kontra predsjednika Pešića: Sucima su ugrožena ne samo radnička već i temeljna ljudska prava te osobne slobode zajamčene Ustavom!“ mislim da je ova tvrdnja, u naslovu tog članka i ovdje u pitanju, izvučena iz konteksta cjelovitog teksta tog zaključka.

U tekstu zaključka, naime, suci Kazneno-prekršajnog odjela upiru na organizaciju dežurstva sudaca Kazneno-prekršajnog odjela izvan radnog vremena (radnim danom izvan uredovnog vremena suda, tijekom vikenda i blagdana) u prekršajnim predmetima hitne naravi.

Dežurstvo u sudovima je propisano odredbom članka 41. Sudskog poslovnika prema kojem se izvan radnog vremena (radnim danom izvan uredovnog vremena suda, tijekom vikenda i blagdana) organizira "pasivno dežurstvo" radi obavljanja poslova sukladno Prekršajnom zakonu koji ne trpe odgodu (članak 134. stavak 3. Prekršajnog zakona).

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika predsjednik suda i državni odvjetnik su dužni donijeti mjesečni raspored dežurstva u kojem će odrediti potreban broj osoba koje će dežurati, a za koje poslove suci primaju naknadu sukladno članku 3. istog Pravilnika, pa stoga uobičajeno je da u svakom sudu (županijskom, općinskom i prekršajnom) sukladno propisanoj obavezi, suci u općinskim sudovima "pasivno" dežuraju, do sada doista nisam čuo da je zbog takvog rasporeda bilo prigovora ili pak sporova sudaca protiv Republike Hrvatske u smislu da bi im time bila narušena ili ograničena radnička i ljudska prava, te osobne slobode zajamčene Ustavom.

Zašto ste na sjednici svih sudaca rekli da ste pogriješili kad ste dozvolili Pešiću ukidanje samostalnog Prekršajnog odjela?

- Koliko se ja sjećam onoga što sam na tom sastanku rekao, mislim da nije uopće bilo riječi o ukidanju Prekršajnog odjela već o rasporedu sudaca koji su ranije radili na prekršajnim predmetima, a raspoređeni su Godišnjim rasporedom poslova Općinskog suda u Zadru za 2022. godinu u Parnični odjel.

Naime, na tom sastanku sam ja rekao da sam, odlučujući po prigovoru na Godišnji raspored poslova Općinskog suda u Zadru za 2023. godinu, analizirao godišnje rasporede poslova toga suda za 2019. pa do 2022. godine, kao i rezultate rada sudaca koji su u tim rasporedima bili raspoređivani na druge referade ili odjele, te zaključio da isti nisu ostvarili očekivane rezultate, već suprotno i da takav postupak nije povećao učinkovitost odnosno rezultate suda, jer su isti na ranijim referadama imali bolje rezultate, pa da sam možda pogriješio kada sam odbio neke prigovore sudaca na Godišnji raspored poslova Općinskog suda u Zadru za 2022. koji su tim rasporedom sa prekršajnih predmeta iz prije Prekršajnog odjela, sada Kazneno-prekršajnog odjela, raspoređeni u Parnični odjel na predmete stvarnog, obveznog i drugog civilnog prava, jer da bi vjerojatno bilo bolje da je jedan broj sudaca ostao podučavati sudske savjetnike koji su na prekršajne predmete raspoređeni.

A zašto sam to rekao? To je bio dio zaključka u kontekstu obrazloženja u kojem sam govorio da promjene sudaca po referadama, a posebice rasporedom na predmete iz druge oblasti prava smanjuju učinak, barem u prvih godinu dana, pa i duže, te ne dovode do boljeg rezultata suda i da takve postupke treba svesti doista samo na krajnje nužne potrebe koje se drugačije ne mogu riješiti, a što sam naveo i u obrazloženju rješenja po prigovoru sutkinje Mitre Meštrović na Godišnji raspored poslova za 2023. godinu.

image
Luka Gerlanc/Cropix

Koliko je prekršajnih predmeta palo u zastaru od kada je Mario Pešić predsjednik Općinskog suda, te koliko je prekršajnih predmeta u tom razdoblju izvršeno?

- Evidenciju zastare prekršajnih predmeta i izvršenja za sve općinske sudove, te prekršajne sudove u Zagrebu i Splitu, vodi Visoki prekršajni sud, pa u tom dijelu podatke bi mogao dati taj sud ili Općinski sud u Zadru.

Je li točna informacija da je predsjednik Pešić tražio da se prekršajni predmeti koji su zadnja tri mjeseca prošle godine stigli na Općinski sud prebace, odnosno evidentiraju kao predmeti zaprimljeni u idućoj godini? Naime, rezultati rada suda za prošlu godinu bi tako bili nego što objektivno jesu. Je li takva praksa uobičajena? Naime, prekršajni predmeti, koliko mi je poznato, odnosno policijska pismena, moraju se obraditi (formirati predmet) praktički odmah, najdalje u roku od 48 sati. Je li time počinjeno neko stegovno ili možda teže djelo?

- Županijski sud nije dobio informaciju da bi se u Općinskom sudu u Zadru prekršajni predmeti zaprimljeni u zadnja tri mjeseca 2022. godine, po nalogu predsjednika toga suda, prebacili odnosno evidentirali kao predmeti zaprimljeni u 2023. godini, s ciljem da bi rezultate rada u 2022. godini prikazao boljim, no kako je već rečeno u našem prethodnom odgovoru na Vaša pitanja, za početak ožujka ove godine je planiran nadzor rada u Općinskom sudu u Zadru, od strane ovoga suda, kada će se, između ostalog, provjeravat i ažurnost svih upisnika u protekloj godini. Stegovna djela su propisana odredbom članka 62. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, smatramo da bi postupanje predsjednika suda, ako bi postupao na način kako je to opisano u vašem pitanju, bilo stegovno djelo iz članka 62. stavak 2. točke 1. tog Zakona.

Smatrate li se izravno odgovornim za ”buru“ nezadovoljstva sudaca i sudskih službenika na Općinskom sudu?

- Ne znam o kakvoj ”buri“ je riječ, no prema odredbi članka 33. stavak 1. Zakona o sudovima, te članka 4. Sudskog poslovnika, za pravilno i zakonito obavljanje poslova sudske uprave sudu, on upravlja sudom i donosi sve odluke u provođenju poslova sudske uprave i u tim poslovima je samostalan i postupka sukladno odredbama Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika, a predsjednik višeg suda, prema odredbi članka 30. stavak 5 Zakon o sudovima i članka 8. Sudskog poslovnika, je više tijelo u poslovima sudske uprave, koji nadzire rad nižih sudova uvidom u podatke o njihovom radu, a prema potrebi i određivanjem neposrednog nadzora.

Jeste li kao predsjednik višeg suda, sukladno članku 9. Sudskog poslovnika, obavili nadzor nad radom Općinskog suda, nakon što je predsjednik postao Mario Pešić? Što ste tom prilikom utvrdili?

- Nadzor nad radom općinskog suda, prema članku 28. Zakona o sudovima i članka 9. Sudskog poslovnika, ne provodi predsjednik višeg suda, već isti određuje provođenje nadzora, u pravilu jednom godišnje, a provode ga suci višeg suda. 

Nadzor je proveden u prosincu 2021. godine u poslovima sudaca, odnosno rada sudaca na predmetima, po odjelima, a isti su obavili suci ovoga suda iz područja Kaznenog odjela i Građanskog odjela, a zaključci istog sa utvrđenim stanjem su dostavljeni Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa i uprave, te Općinskom sudu u Zadru sa preporukom za otklanjanje utvrđenih nedostataka i pozivom na očitovanje o učinjenom po preporuci u roku od 6 mjeseci, koje očitovanje je od strane nižeg suda dostavljeno ovom sudu.

Nadzor je proveden u siječnju i veljači 2022. u poslovima sudske uprave Općinskog suda u Zadru od strane sudaca ovog suda, koji su ranije bili predsjednici suda ili suci koji su obavljali poslove sudske uprave do imenovanja predsjednika, a čiji zapisnik i zaključci su također, kako je naprijed već rečeno dostavljeni sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Sudskog poslovnika.

Nadzor nižeg suda za 2023. je planiran za početak ožujka mjeseca ove godine. 

Osim sudaca, prigovore na rad predsjednika Pešića javno su iznijeli i neki odvjetnici, ali i stranke. Jeste li zbog stvorene loše radne atmosfere na sudu, koja nesporno šteti ugledu i radu suda, stegovno prijavili suca Pešića? 

- Stegovna djela sudaca su propisan odredbom članka 62. Zakona o državnom sudbenom vijeću. Protiv Predsjednika Općinskog suda u Zadru Marija Pešića nisam podnosio prijedlog za pokretanje stegovnog postupka jer za sada nema dovoljno dokaza kojima bih svoj prijedlog potkrijepio u dovoljnoj mjeri da bi isti bio opravdan i prihvaćen od strane Državnog sudbenog vijeća.

No, predsjednik ovoga suda ne bježi niti se boji pokrenuti stegovni postupak protiv predsjednika nižeg suda, niti bilo kojega suca Županijskog suda u Zadru, ali ako i kada za to bude razloga i dovoljno dokaza o povredi radne stege ili kodeksa sudačke etike za koje se može, treba pokrenuti i voditi stegovni postupak, to ću učiniti.

Jeste li kao predsjednik pokrenuli stegovne mjere protiv nekih sudaca Županijskog ili Općinskog suda? Ako jeste, koju su bili razlozi?

- Nisam do sada pokrenuo stegovni postupak niti protiv jednog suca iz razloga što nisam našao razloga za to. 

image
Luka Gerlanc/Cropix

Koliko na Županijskom sudu nedostaje sudaca, na kojim odjelima, i kada će oni biti popunjeni? Koji su suci u zadnjih godinu dana otišli u mirovinu, a koji će u ovoj godini ispuniti uvjete za mirovinu?

- U Županijskom sudu u Zadru trenutno nedostaje pet sudaca, jedna sutkinja Općinskog suda u Zadru Ana Brkić je imenovana sucem ovoga suda te se očekuje da će vrlo skoro položiti prisegu i stupiti u rad, za četiri suca (dva kaznena i dva građanska) je raspisan oglas u Narodnim novinama 137/22 od 23. studenoga 2022., te je postupak imenovanja sudaca u tijeku.

U Županijskom sudu u Zadru je došlo do „smjene generacija“ odnosno u 2022. u mirovinu su otišla dva suca (jedan kazneni i jedan građanski), a u siječnju 2023. još dvije sutkinje (jedna kaznena i jedna građanska).

U 2023. godini niti jedan/na sudac/sutkinja ne navršava 70 godina života kada bi, po sili zakona, bili ispunjeni uvjeti za mirovinu, a niti je nitko od sudaca, koji bi po drugim uvjetima mogli otići u mirovinu, najavio svoj odlazak.

Zašto odbijate autorizirane intervjue s novinarima i zahtijevate upite samo pisanim putem? Imate li strah od medija? Čega se bojite?

- Ne smatram da predsjednik bilo kojega suda treba, osim u iznimnim situacijama kada bi to bilo potrebno radi interesa javnosti ili suda, organizirati konferencije za tisak ili davati intervjue bilo kojim novinskim kućama posebice, odnosno medijski se eksponirati.

Godišnjim rasporedom poslova, a kako je to predviđeno odredbom članka 42. Zakona o sudovima, postavlja se glasnogovornik/ca suda koji prati informacije u medijima, te po potrebi i na zahtjev istih, a uz suradnju sa predsjednikom suda dostavlja informacije odnosno obavijesti o radu suda u skladu sa tim Zakonom, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Koliko je meni poznato, na sve upite i traženja, kako novinske kuće Slobodna Dalmacija, tako i ostalih medija, ovaj sud je u primjerenim rokovima, istinito i korektno dostavljao sve tražene informacije, normalno koje sukladno posebnim propisima može i smije dati, tako da niti jedna novinska kuća ili drugi medij nije od strane ovog suda bio ignoriran niti zakinut traženim informacijama, pa stoga ne vidim u ovakvom načinu komuniciranja straha od medija, a niti da takav način komuniciranja odudara od ostalih sudova na području Republike Hrvatske, a ne znam ni zašto bi se ja ili bilo koji drugi predsjednik suda ili sudac, trebao bojati novinara, ili medija, kako to stoji u pitanju.

Nadamo se da smo ovim odgovorima na sve vaše upite barem malo pojasnili i javnosti približili situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, no radi interesa javnosti moram reći da se unutar institucija pravosuđa poduzimaju sve radnje u cilju poboljšanja rada kako Općinskog suda u Zadru, tako i ovog suda, te da, unatoč ovakvoj percepciji stanja sudova nije upitno normalno funkcioniranje ovih sudova. Treba otvoreno reći da je problema uvijek bilo, ima ih i biti će, ali imamo volju i poduzimamo sve da iste riješimo na zadovoljstvo prvenstveno građana i naših stranaka, a onda i samih uposlenika suda.

29. ožujak 2023 11:59