StoryEditor
4 kantunaNAKON LEGALIZACIJE DODATNI NAMET

Zadranin ostao šokiran rješenjem općine Sv. Filip i Jakov: za naslijeđenu kuću u Turnju mora odmah platiti 8,3 tisuća kuna komunalne naknade i to s popustom!

Piše M. Kalajžić
31. srpnja 2018. - 22:00
20180730_100943

Neugodnu "čestitku" dobio je iz Općine Sveti Filip i Jakov prije nekoliko dana V. M. Iz Zadra (podaci poznati redakciji) za obračun komunalnog doprinosa za naslijeđenu kuću obujma 138,48 kubnih metara izgrađene u naselju Turanj.

U dostavljenom rješenju građanin je dužan platiti 11.078 kuna ili 80 kuna po svakom kubičnom metru kuće, odnosno 8.308 kuna ukoliko iznos plati jednokratno čime dobiva popust od 25 posto. Komunalni doprinos dužan je prema rješenju platiti u roku od 15 dana u korist proračuna Općine Sveti Filip i jakov, a u slučaju propuštanja plaćanja cjelokupnog ili djelomičnog iznosa doprinosa, obveznik nema pravo na popust pa će mu Jedinstveni upravni odjel dostaviti novo rješenje s izračunom bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

- Dobio sam to rješenje, a da me nitko nikad iz općine prije toga nije kontaktirao niti mi obrazložio zašto bih ja to morao platiti. Samo su poslali rješenje plati ili ne plati. Kao prepad: ruke uvis, pare ili život. Pa kakav je to način? Zašto bih ja to morao platiti i tko određuje te iznose i popuste. Cijene na akciji kao u kakvom tragovačkom centru? Stvar je još čudnija kad se pogleda svrha naplate navedena u odstavljenom rješenju - kazao nam je građanin.

Tamo stoji da se obveza komunalnog doprinosa odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sukladno odluci o komunalnom doprinosu, kojom se Općina Sveti Filip i Jakov obvezuje izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i to: izgradnja nerazvrstanih cesta, groblja, kanalizacije, vodovoda i javne rasvjete i ostalih građevinskih radova. Navedena je i jedinična vrijednost doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pa tako nerazvrstane ceste stoje 3.115 kuna, javne površine 2.077 kuna, javna rasvjeta 1.038 kuna i groblje 2.077. Ako Općina Sveti Filip i Jakov ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture naznačene u rješenju prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava vratit će obvezniku razmjerni dio uplaćenog komunalnog doprinosa uz pripadajuću zakonsku kamatu od dana uplate pojedinog obroka pa do isplate.

- Što bi sad to trebalo značiti? Ja bi trebao uplatiti novac kojim bi oni gradili - što točno? A ako ne izgrade, onda bi mi novac vratili? A kako bih ja mogao znati što su točno gradili odnosno što nisu izgradili? Što se mene tiče ne moraju graditi ništa, niti ću im išta platiti. Tako da nitko nikome nije ništa dužan. A mogu im dati i adresu Biroa rada pa nek tamo naplate naknadu za mene, jer sam nezaposlen – rekao nam je V. M. koji naplatu komunalnog doprinosa Općine Sveti Filip i Jakov ne doživljava kao doprinos ulaganju u zajednicu već kao bezobraznu i netrasparentnu "marćapiju" kojom se građane nakon legalizacije objekata nastoji i dodatno operušati.

Pokušali smo, naravno, čuti i objašnjenje općinskog načelnika Zorana Pelicarića, ali su nam u Općini Sveti Filip i Jakov rekli kako je načelnik odsutan te da će mu prenijeti da smo ga tražili. Uspjeli smo doći i do njegovog broja mobitela, međutim nije se javljao niti nakon što smo mu ostavili poruku na govornoj pošti.

Uspjeli smo ipak pronaći Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 05/2015 u kojemu je navedeno kako je Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na 13. sjednici održanoj 8. lipnja 2015. godine donijelo Odluku o komunalnom doprinosu. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, kao i vlasnik građevine koja se legalizira u postupku ishođenja akta o izvedenom stanju građevine.

U odluci se navodi kako općinski načelnik Općine može na zahtjev obveznika odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa prihvati prijedlog za upis založnog prava na nekretnini veće vrijednosti od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa ili administrativnu zabranu na plaći – mirovini, mjenicu, zadužnicu, ili bankovnu garanciju.

Drugim riječima, nakon što je građanin iz spomenutog slučaja legalizirao naslijeđeni objekt, dobio je i izračun komunalnog doprinosa s popriličnim iznosom, a ako ga ne plati izlaže se dodatnim troškovima. On je u još goroj situaciji jer ne živi u Općini Sveti Filip i Jakov. Naime Općina će djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa investitora/vlasnika stambene, stambeno-poslovne, poslovne građevine prilikom obračuna komunalnog doprinosa koji ima prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov i to na način da će za svaku navršenu godinu neprekidnog prebivanja na području Općine Sveti Filip i Jakov dobiti popust od 9 posto od obračunate vrijednosti, s tim da je najviši popust 90 posto za stanovnike s prebivalištem u trajanju od 10 godina i više na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov.

Građaninu iz naše priče to sve skupa ne znači ništa jer ima naslijeđenu nekretninu u Turnju, a ne živi tamo. Njemu je kuća samo teret na koju je nakon države, sad "šapu" stavila i - općina.

 

Komunalnog doprinosa u postupku legalizacije (prema Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama) oslobađaju se djeca i supružnici poginulih hrvatskih branitelja.
Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođene su i osobe koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje na podruĉju Općine prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, kada grade obiteljsku kuću ili stan za rješavanje vlastitih stambenih potreba i to u pravilu za površinu koja se smatra odgovarajućim stanom u smislu Uredbe o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskih branitelja, HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg plaćaju komunalni doprinos za razliku obujma odgovarajućeg stana i stana koji grade, uvećanog za obujam stana u vlasništvu.
item - id = 558797
related id = 0 -> 1133510
related id = 1 -> 1132310
18. listopad 2021 16:59