StoryEditorOCM
ĐiradaPROJEKT ZD-154-ML

Mladi u Zadru preuzimaju aktivnu ulogu u kreiranju gradskog Programa za mlade, evo o čemu se radi i kako se uključiti

Piše A. V. Š.
8. lipnja 2024. - 08:57

Grad Zadar je korak bliže ka ostvarivanju veće uključenosti mladih u procese donošenja odluka s početkom provedbe novog projekta pod nazivom ZD-154-ML kojega vodi Udruga Prizma u suradnji s partnerima Gradom Zadrom, udrugom mladih Ahimsa, drugom Cinaz i udrugom Trećeprostor. Projekt, koji će trajati od 1. lipnja 2024. do 30. rujna 2025. godine, financira Europska unija s ukupnom vrijednošću od 47.206,00 EUR kroz program Erasmus+.

Grad Zadar je prepoznao potrebu za sustavnim pristupom u razvoju politika za mlade i kroz ovaj projekt namjerava stvoriti temelje za dugoročne promjene koje će poboljšati kvalitetu života mladih u zajednici. Mladi će imati priliku educirati se, razviti tzv. meke vještine i aktivno sudjelovati u kreiranju budućnosti svoga grada.

Projekt ima za cilj aktivno uključivanje mladih s područja Grada Zadra u dijalog s donositeljima odluka, procese donošenja i praćenja politika koje se tiču mladih kroz inovativne i "youth-friendly" načine sudjelovanja mladih.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je izrada Programa za mlade Grada Zadra uz uključivanje mladih i relevantnih dionika. Tijekom projekta provest će se istraživanje potreba i želja mladih kroz anketne upitnike, fokus grupe te tematske i kreativne radionice. Također, organizirat će se edukacija o zagovaranju i mogućnostima sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Projekt je izvrsna prilika da mladi koji žive ili borave u Zadru (učenici, studenti, zaposlene i nezaposlene mlade osobe u dobi od 13 do 30 godina starosti) izraze svoje potrebe i svojim idejama pridonesu izradi Programa za mlade Grada Zadra.

Provedbom ovog projekta očekuje se značajno povećanje razine uključenosti mladih u procese donošenja odluka u Zadru. Projekt će mladima pružiti alate i znanja potrebne za aktivno sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima, osiguravajući da njihov glas bude adekvatno zastupljen u kreiranju javnih politika.

Mladi, organizacije civilnog društva i zainteresirani građani, uključite se u aktivnosti projekta i doprinesite stvaranju boljeg i integriranog okruženja za mlade u Zadru. Osigurajte da glas mladih bude snažno i jasno zastupljen u procesima donošenja odluka koje utječu na njihov život!

Za više informacija o projektu te kako se uključiti, posjetite mrežne stranice partnerskih organizacija ili pratite njihove društvene mreže.

08. lipanj 2024 13:03