StoryEditorOCM
Regional150 EURA PO TONI?

Otvaranjem CGO-a Zadarska županija će izbjeći penale, ali cijena odlaganja komunalnog otpada neće biti zanemariva...

Piše I.N./PROMO
25. svibnja 2023. - 19:05

Zadarski župan Božidar Longin održao je redovni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja Zadarske županije. Jedna od najaktualnijih tema bio je dovršetak je Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (CGO).

Kako su izvijestile predstavnice tvrtke Eko d.o.o., CGO je u završnoj fazi izgradnje, trenutno se radi na montaži opreme u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada. CGO bi trebao biti pušten u rad do kraja ove godine, a Općina Poličnik je ishodovala građevinsku dozvolu za pristupnu cestu od državne ceste D-8 do Centra za gospodarenje otpadom te se u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture zaokružuje financijska konstrukcija za izgradnju prometnice.

- Iako su Centri za gospodarenjem otpadom prvorazredno političko, ali i stručno pitanje, istaknuo bih važnost što će zadarska regija imati jedan od četiri CGO-a u Hrvatskoj i to sufinancirana bespovratnim sredstvima EU. Zadarska regija, ali i drug građani koji gravitiraju CGO-u u Biljanima, bit će stoga oslobođeni penala EU što će izravno utjecati na cijenu odvoza komunalnog otpada za građane – kazao je predsjednik Županijske skupštine dr.sc. Zoran Šikić. Istaknuo je kako se o tehnologiji CGO-a često razgovara s političkih i populističkih razloga, premda struka o tome ima jasan stav.

image

Sastanak zadarskog župana s predstavnicima JLS

Zadarska županija/Slobodna Dalmacija

Montaža opreme u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada je najvažniji dio CGO-a na kojeg odlazi skoro polovica predviđenih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 89,7 milijuna eura. Od toga prihvatljivi troškovi iznose 63,9 milijuna eura, a neprihvatljivi 25,7 milijuna eura. Izvor financiranja prihvatljivih troškova su bespovratna EU sredstva u visini od 48,8, a lokalni udio investicije iznosi 6,4 milijuna eura.      

Predstavnici tvrtke Eko istaknuli su kako ulažu maksimalne napore da Centar bude pušten u rad još ove jeseni jer se bespovratna EU sredstva moraju potrošiti do kraja ove godine.

Predstavnike JLS-a zanimao je i trošak odlaganja komunalnog otpada. Prema sadašnjim procjenama, cijena po toni neće biti manja od 150 eura.

Obuhvat Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje pokriva cijelu Zadarsku i južni dio Ličko-senjske županije.

Količina komunalnog otpada koja se stvara u obuhvatu CGO iznosi oko 105,000 tona godišnje. Količina građevinskog otpada i otpada od rušenja iznosi oko 100,000 tona godišnje, od čega je oko 90,000 tona godišnje od iskopa.      

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) sastoji se od postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada koja uključuje bio sušenje i biostabilizaciju (ulazni kapacitet oko 75,000 t/god.); kompostana unutar MBO (ulazni kapacitet oko 7,500 t/god); reciklaža građevinskog otpada (ulazni kapacitet oko 15,000 t/god); odlagalište neopasnog otpada (kapacitet 500.000 m3 s mogućnošću proširenja do 1,2 milijuna m3); odlagalište inertnog otpada (kapacitet 600,000 m3).

Pretovarne stanice izgrađene su u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu s transportnom opremom ukupnog kapaciteta od 23,500 t/god te su u potpunosti spremne za prihvat otpada, ali će u pogon tek kad CGO krene s radom.

image

Sastanak zadarskog župana s predstavnicima JLS

Zadarska županija/Slobodna Dalmacija

Ciljevi otvaranja CGO-a su doprinijeti postizanju minimalno 50% materijala za ponovnu upotrebu i recikliranje, smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta otpada te doprinijeti smanjenju količine biorazgradivog otpada odloženog na odlagalištima. Naime smanjenju odlaganja biorazgradivog otpada na 35% mase biorazgradivog komunalnog otpada stvorenog 1997., smanjit će štetni učinak otpada na okoliš te omogućiti održivi sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Projektom će se smanjiti količina odloženog otpada od 97,900 tona u 2012. na 35,970 tona u 2023.

Datum završetka projekta CGO je 63 mjeseca od datuma početka ugovora za radove. Navedenih 63 mjeseca obuhvaćaju 12 mjeseci za izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola, izgradnju (21 mjesec), pokusni rad (6 mjeseci) te tzv. "obavijest o nedostacima" (24 mjeseca).

Razdoblje za obavijest o nedostacima će trajati dvije godine, počevši s danom izdavanja zahtjeva za preuzimanje objekta. U tom periodu izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke u skladu s ugovorom o izvođenju radova. Završetak ugovora označit će završetak razdoblja za obavijest o nedostacima, odnosno po izdavanju potvrde o ispunjenju ugovora o izvođenju radova.

28. rujan 2023 03:43